Recep Ayının Faziletleri Nelerdir?

Sual: Receb ayı ne zamandır? Dinimizce bu ayın faziletleri, üstünlükleri nelerdir? Cevap: Kamerî ayların yedincisidir. İslâm dîninde mübârek 3 aylardan birincisidir. Müslümanlar arasında mübârek 3 aylar olarak bilinen Receb, Şâban ve Ramazan ayları, İslâm dîninin kıymet verdiği aylardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için bâzı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş; bu gece, gün ve…

İbni Rüşd Ehli Sünnet Midir?

Sual: İbni Rüşd kimdir? İtikadi olarak ehli sünnet midir? Aristo’nun çok tesirinde kaldığı doğru mudur? Cevap: 13. yüzyılda Endülüs’te yetişen meşhur filozof, doktor astronomi bilgini ve matematikçidir. İsmi, Muhammed bin Ahmed olup, künyesi Ebü’l-Velîd’dir. Babası, Kurtuba kâdısıydı. Ehl-i sünnet âlimi olan Muhammed ibni Rüşd dedesidir. Dedesine nisbetle İbn-i Rüşd diye meşhur olmuştur. Avrupa’da Averroes adıyla…