Kadir Gecesi Sohbeti

Peygamber Efendimize, Kadir gecesi ne zamandır, diye sormuşlar. O da: “Ramazan-ı şerîfin birinci gecesi idi, geçti. Ramazan-ı şerîfin 27. gecesini ibâdetle geçir, o kadar sevâb alırsın” buyurdu. Yine buyurdu: “Son gece ibâdet eyle, kıyâmet için sana yeter.” Hazret-i Alî, Yâ Resûlallah, Kadir gecesi ne zamandır? dedi. “Geçti, sen 21. gece ibâdet et, onun sevâbını alırsın”…

Miladi Takvime Göre Kutlama Yapmak Caiz mi?

Sual: Bazı özel günleri miladi takvime göre kutlamak caiz midir? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Doğum günü ve mübarek geceler, hicri sene ile kutlanır. Tevbe sûresinin 37. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yarattıktan beri, ayların adedi 12’dir. Bunlardan 4’ü, haram olan aylardır. Bu 4 ayın haram olduğu kuvvetli dindir, [yani İbrahim ve…

Bayramlarda Neler Yapılır?

Sual: Bayram nedir? Dinimizde hangi günler bayramdır? Bayramlarda neler yapmak lazımdır? Cevap: Bayram kelimesinin, İslâmiyet’ten önce ne zaman kullanılmaya başlandığı hakkında bir bilgi yoktur. İslâmiyet’ten sonra bayram mânâsına Arapça Iyd kelimesi kullanılmıştır. Her sene Ramazan ayında ve Arefe gününde günahlar affedildiği ve müslümanların sevinçli, neş’eli günleri tekrar geldiği için, böyle günlere Iyd, yâni bayram denilmiştir. Kaşgarlı Mahmûd, bayram kelimesinin…

Kadir Gecesini Nasıl Değerlendirmeli?

Sual: Kadir gecesi ne zamandır? Faziletleri nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmelidir? Cevap: İslâm dîninde mübârek gecelerin en kıymetlisidir. Kadir Gecesi, Ramazân-ı şerîf ayı içinde bulunan bir gecedir. Hangi gecesinde olduğu kesin ve açık bildirilmemiştir. İmâm-ı Şâfiî 17., İmâm-ı A’zâm Ebû Hanîfe, 27. gece olması çok vâki olur (meydana gelir) dediler. 20 ile 30. geceleri…

Regaib Gecesi Neler Yapmalı?

Sual: Regaib gecesi ne zamandır? Bu gecenin fazileti nedir? Bu geceyi nasıl değerlendirmelidir? Cevap: Recep ayının ilk Cumâ gecesidir. Receb ayının her gecesi ve Cumâ geceleri kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli olmaktadır. Allahü teâlâ, bu gecede mümin kullarına ragîbetler, yâni ihsânlar, ikrâmlar yapar. O gece yapılan duâ reddolmaz. Namaz, oruç,…

Recep Ayının Faziletleri Nelerdir?

Sual: Receb ayı ne zamandır? Dinimizce bu ayın faziletleri, üstünlükleri nelerdir? Cevap: Kamerî ayların yedincisidir. İslâm dîninde mübârek 3 aylardan birincisidir. Müslümanlar arasında mübârek 3 aylar olarak bilinen Receb, Şâban ve Ramazan ayları, İslâm dîninin kıymet verdiği aylardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için bâzı gecelere, gün ve aylara kıymet vermiş; bu gece, gün ve…

Aşure Gününün Edepleri

İslâmın sünnetlerinden biri de, Aşûra gününe saygı göstermektir Muharremin 10. günüdür. 9. veya 11. günü diyenler da oldu ise de sahîh olan 10. günü olmasıdır. Arşı taşıyan melekler (Hamele-i Arş) bu güne hürmet ederler. Çünki Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) kurtuldukları gündür. Hadîs-i şerîfde: «İbrâhim aleyhisselâm’ Aşûra günü doğmuştur. Allahü teâlâ onu Nemrud’un ateşinden Aşûra günü kurtarmıştır. Mûsâ…

Cuma Günü Neler Yapmalıdır?

Sual: Bir Müslüman Cuma gününü nasıl değerlendirmelidir? Bu mübarek günde neler yapmalıdır? Cevap: Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyenmek, saç, tırnak kesmek, camide buhor [koku] yakmak, (Tebkir) [camie erken gelmek] sünnettir. Dürrü’l-muhtar kitabında, 5. ciltte buyuruyor ki “Her müslümanın Cuma günleri, Cuma namazından önce veya sonra başını traş etmesi…

Cuma Gününün Önemi Nedir?

Sual: Cuma gününün Müslümanlar için önemi nedir? Cevap: Allahü teâlâ, Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma sûresi sonundaki âyet-i kerimede meâlen; “Ey îman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alış verişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını…

Bayram Günleri Neleri Yapmak Sünnettir?

Sual: Bayram günlerinde neleri yapmak sünnettir? Bu günü nasıl değerlendirmek lazımdır? Cevap: Nimet-i İslam kitabında diyor ki “Bayram günleri şunları yapmak sünnettir: Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, Fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek. Tek adette yemek. Kurban kesen,…