Sual: Cuma gününün Müslümanlar için önemi nedir?

Cevap: Allahü teâlâ, Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma sûresi sonundaki âyet-i kerimede meâlen; “Ey îman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alış verişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki kurtulabilesiniz!” buyuruldu. Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz, Kurân-ı Kerîm, duâ ile meşgul olur. Namaz vakti alış veriş sahihtir. Fakat, günahtır.

Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleri ile tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azâbı artık başlamaz. Kâfirin Cuma ve Ramazanda yapılmamak üzere, kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azâbı hiç görmez. Cehennem, Cuma günü çok sıcak olmaz. Adem “aleyhisselâm” Cuma günü yaratıldı. Cuma günü, Cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı Cuma günleri göreceklerdir.

Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “Bir müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir”. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki “Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır”. Bir hadis-i şerifte, “Cuma namazı kılmayanların kalplerini, Allahü teâlâ mühürler. Gâfil olurlar” buyurdu. Bir hadis-i şerifte, “Bir kimse, mâni yok iken, 3 Cuma namazı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Yani, iyilik yapmaz olur” buyurdu. Özrü yok iken, birbiri arkasında 3 Cuma namazına gitmeyen kimse münâfık olur. Ebû Ali Dekkak ölürken 3 şey nasihat etti: “Cuma günü gusül abdesti alınız! Her akşam abdestli olarak yatınız! Her halinizde, Allahü teâlâyı hatırlayınız!” Bir hadis-i şerifte, “Cuma günlerinde bir ân vardır ki müminin o ânda ettiği duâ red olmaz” buyurdu. Bâzıları, bu ân, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi. Fârisî Tergibü’s-salât kitabındaki hadis-i şerifte buyuruldu ki “Cuma günü sabah namazından önce, 3 kere Estağfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illa hüvel hayyelkayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur”. [Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.] Bir hadis-i şerifte, “Cuma namazından sonra, 7 defa İhlas ve Muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan ve kötü işlerden korur” buyurdu. Cuma günü yapılan ibâdetlere en az, 2 kat sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da, 2 kat yazılır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki “Cumartesi günleri yahudilere, pazar günleri nasaraya verildiği gibi, Cuma günü, müslümanlara verildi. Bugün, müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır”.

Cuma günleri ve her gün şu (istiğfar duâsı)nı çok okumalıdır: Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve li ebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!

 

Tavsiye Yazı –> Cuma namazına dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler