Sual: Bir Müslüman Cuma gününü nasıl değerlendirmelidir? Bu mübarek günde neler yapmalıdır?

Cevap: Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyenmek, saç, tırnak kesmek, camide buhor [koku] yakmak, (Tebkir) [camie erken gelmek] sünnettir. Dürrü’l-muhtar kitabında, 5. ciltte buyuruyor ki “Her müslümanın Cuma günleri, Cuma namazından önce veya sonra başını traş etmesi ve tırnaklarını kesmesi sünnettir. Namazdan sonra kesilmesi efdaldir. Nitekim bunlar, hacdan sonra yapılır. Cuma günü kesemeyen, başka günlerde kesmelidir. Sonraki Cuma günü kesmeyi beklememelidir. Harpte tırnakları ve bıyıkları uzatmak müstehaptır. Her Cuma günü yıkanarak ve koltuk ve kasık kıllarını traş ederek temizlemek müstehaptır. Kılları ilaç ile [Rosma pudrası ile jilet ile] veya yolarak almak câizdir. 15 günde bir tıraş etmek de câizdir. 40 günden fazla, traş etmemek tahrimen mekruhtur”. Dübür kıllarını izale etmenin de müstehab olduğu Tahtavi’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” İmdad haşiyesinde yazılıdır.

Tırnağı uzun olanın rızkı meşakkat ile sıkıntı ile hâsıl olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki “Cuma günü tırnağını kesen kimse, bir hafta, belalardan emin olur”.

Ebû Ali Dekkak ölürken 3 şey nasihat etti: “Cuma günü gusül abdesti alınız! Her akşam abdestli olarak yatınız! Her halinizde, Allahü teâlâyı hatırlayınız!” Bir hadis-i şerifte, “Cuma günlerinde bir ân vardır ki müminin o ânda ettiği duâ red olmaz” buyurdu. Bâzıları, bu ân, ikindi ile akşam ezanları arasındadır, dedi. Fârisî Tergibü’s-salât kitabındaki hadis-i şerifte buyuruldu ki “Cuma günü sabah namazından önce, 3 kere Estağfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illa hüvel hayyelkayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur”. [Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.] Bir hadis-i şerifte, “Cuma namazından sonra, 7 defa İhlas ve Muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan ve kötü işlerden korur” buyurdu. Cuma günü yapılan ibâdetlere en az, 2 kat sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da, 2 kat yazılır.

Cuma günleri ve her gün şu istiğfar duâsını çok okumalıdır: Allahümmagfir lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve li ebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!

Cuma günleri duanın kabul olacağı bir ân vardır. Bu ân, hutbe ile Cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken, duâ kalpten olur. Ses çıkarmak câiz değildir. Bu ân her şehir için başkadır. Cuma günü, gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde (Sûre-i Kehf) okumak çok sevaptır. (Tefsir-i Mazhari.)

 

Tavsiye Yazı –> Cuma gününün önemi nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler