Cuma Namazı Hükümleri Nelerdir?

Sual: Cuma namazı hükümleri nelerdir? Cevap: Cuma namazı 16 rekattir. Bunun 2 rekatini kılmak her erkeğe farz-ı ayndır. İnanmayan, ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır. İmam otururken veya secde-i sehv yaparken yetişen, imama uyar. İmam selam verince, kalkarak 2 rekat Cuma namazını tamamlar. Bayram namazına geç yetişen de böyle yapar. İmam minbere…

Hutbe Ne Zaman ve Nasıl Okunur?

Sual: Hutbe ne zaman ve nasıl okunur? Cevap: Peygamber efendimiz, ictimâî tarafı olan bütün işlerden önce, meselâ; harbten önce, nikâh kıyılmadan önce ve yağmur duasına çıkarken ekseriya hutbe okurlardı. Cum’a namazından önce ve bayram namazlarından sonra da hutbe okurlardı. Bu yüzden İslâm âleminde Çum’a ve Bayram namazlarında ibâdet maksadıyla minberde okunan dua ve nasihatlere hutbe…

Cuma Günü Neler Yapmalıdır?

Sual: Bir Müslüman Cuma gününü nasıl değerlendirmelidir? Bu mübarek günde neler yapmalıdır? Cevap: Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyenmek, saç, tırnak kesmek, camide buhor [koku] yakmak, (Tebkir) [camie erken gelmek] sünnettir. Dürrü’l-muhtar kitabında, 5. ciltte buyuruyor ki “Her müslümanın Cuma günleri, Cuma namazından önce veya sonra başını traş etmesi…

Cuma Gününün Önemi Nedir?

Sual: Cuma gününün Müslümanlar için önemi nedir? Cevap: Allahü teâlâ, Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma sûresi sonundaki âyet-i kerimede meâlen; “Ey îman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alış verişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını…

Cuma Namazının Şartları Nelerdir?

Sual: Cuma namazının şartları kaç tanedir? Bunlar nelerdir? Bunlardan birisi tahakkuk etmezse Cuma namazı farz olmaktan çıkar mı? Cevap: Cuma namazı farz olmak için, iki türlü şartı vardır: Birincisi (Vücûb şartları), ikincisi (Edâ şartları)dır. Edâ şartlarından biri noksan olursa, namaz sahih olmaz. Vücûb şartları bulunmazsa, sahih olur. Edâ şartları 7’dir: 1. şart, namazı şehirde kılmaktır.…

Cuma Hutbesi Hangi Dilde Okunur?

Sual: Umreye gittiğimde oradaki Rabıta teşkilatının dağıttığı Türkçe bir mecmuada “Cuma ve bayram hutbeleri, cemaatin anladığı dil ile okunur. Arabî okumamalıdır” yazıyordu. Bu cümle doğru mudur? Mesela Osmanlı zamanında hutbe nasıl okunuyordu? Cevap:  Âlimlerimiz, Cuma hutbesini okumak, namaza dururken, (Allahü ekber) demek gibidir, dedi. Yani, ikisini de, yalnız Arapça okumak lâzımdır. Fârisî okumak da olur…

Hatip Minbere Çıkarken Hangi Duaları Okur?

Sual: Cuma günü hatip minbere merdivenlerinden çıkarken hangi duaları okur? Cevap: Hatib hutbe için kalkıp, daha minberin kapısına gelmeden: “Bismillah velhamdülillah vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn” okur. Minberin kapısına geldiğinde “Allahümmeftah aleynâ ebvâbe rahmetike ve yessir lenâ esbâbe ni’ameke ve keremike yâ erhamerrâhimîn” deyip ellerini yüzüne sürer. Minberin üçüncü basamağında:…

Cuma Hutbesinde Sultana Dua Etmek

Sual: Cuma hutbesinde sultana dua etmek bid’at midir? Cevap: Ebu Nuaym’dan gelen haberde Abdullah bin Abbas radıyallahü anh, Basra’da minberde hutbe okuduğu zaman, sultan için, “Allahümme aslih abdeke ve halîfeteke bilhakkı emîrelmü’minîn” (Ey Allahım! Senin kulun ve hak üzere müminlerin emiri olan halîfeni ıslah eyle!) diye dua ederdi. Sultana ve onun vâlilerine, ıslah, hakka yardım,…

Hutbede Edilen Duaya “Amin” Demek

Sual: Cuma hutbesi sırasında hatib yüksek sesle ve Türkçe dua etmektedir. Bu duaya iştirak etmek lâzım mıdır? Cevap: Cuma hutbesinde hatibin sessiz veya yüksek sesle Arapça dua etmesi câiz, hatta mendubdur. Ancak hutbeyi başka dil ile okumak câiz olmadığı gibi; hatib duaya başlarsa, cemaatın el kaldırmaları ve âşikare dil ile âmin demeleri câiz olmaz. Bunu…

Zuhr-i Ahir Namazına Dair

Sual: Zuhri ahir namazını mutlaka kılmalı mıdır? Nasıl kılınır? Cevap: Hanefî mezhebinin bazı âlimleri ve 3 mezhebin de çoğunluğu, bir câmi’den fazla Cuma kılınmaz dedi. Şehir olduğu şüpheli olan yerde de, Cum’anın kabûl olması şüpheli olacağından, Cuma namâzının son sünneti ile vaktin sünneti arasında (Âhır zuhur), yanî (Son öğle) namâzı kılmağa niyet ederek, ayrıca 4 rekat…