İslamiyette Banka Olur Mu?

Sual: Banka nedir? İslamiyette banka olur mu? Banka ile iş yapmak caiz mi? Cevap: Önce şunu bildirelim. İslamiyette fâiz haramdır. Fâiz, yalnız İslamiyette değil, semavi dinlerin, yani hak olan, doğru olan dinlerin hepsinde haramdır. Faizin azı da, çoğu da haramdır. En büyük günahlardandır. Faizin ve bankanın ne demek olduğunu iyi anlamak lâzımdır. Dinimiz ticarete ve büyük…

Hristiyanlığın Esasları Nelerdir?

Sual: Hristiyanlar neye inanırlar? Bu dinin esasları nelerdir? Cevap: Îsâ aleyhisselâm, yahudi dininin ıslahı için gönderildi. Yani hakiki İsevilik, ıslah edilmiş, yahudi dinidir. Îsâ aleyhisselâm, Matta İncilinin 5. babı 17. âyetinde yazılı olduğuna göre, “Ben dinleri, yahut Peygamberleri yıkmaya geldim zannetmeyin. Ben yıkmaya değil, tamam etmeye geldim” diyordu. Îsâ aleyhisselâmın bildirdiği ilk İsevilik hakkındaki bilgileri…

Papazların Cevap Veremediği Sorular Nelerdir?

Sual: Misyonerler birkaç asırdan beri dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyorlar ve oradaki halkı hristiyan yapmaya çalışıyorlar? Gittikleri ülkelerin büyük çoğunluğunda rezil olup geliyorlar. Bu misyonerler gittikleri ülkelerde insanların hangi sorularına cevap veremiyorlar? Cevap: Bunun pekçok misali vardır. Aşağıdaki hadiseyi Harputlu İshak efendinin “rahimehullahü teâlâ” Türkçe Diyaü’l-kulûb kitabından alıyoruz: İlk defa olarak, 2 cizvit papazı, Çinlileri hristiyanlığa…

Musevi Dininin Esasları Nedir?

Sual: Musavi dininin esasları nelerdir? Cevap: Yahudi dininin esasını tebliğ eden [ortaya koyan] Mûsâ “aleyhisselâm”dır. Mûsâ “aleyhisselâm” milattan tahminen 1705 sene evvel Mısır’da Memfis (Memphis) şehrinde tevellüd etti. Asıl tevellüd tarihi üzerinde muhtelif rivayetler olduğu için, o zaman Mısır’da hangi Firavun hüküm sürdüğü katî malum değildir. Firavun rüyasında, o sene doğacak bir erkek çocuğun kendisini…

İbrahim Aleyhisselam Kavmini Nasıl İmana Davet Etti?

Sual: İbrahim aleyhisselam ne zaman yaşamıştır? Kavmini nasıl imana davet etmiştir? Cevap: Mukaddes kitaplar, tarihi vesikalar ve günümüze kadar gelmiş olan eserler incelenirse, (Tek Allah)a imanı emreden din yani İslamiyet, Âdem aleyhisselâm zamanından beri vardı. İnsanlar dünyaya geldikten sonra, Âdem aleyhisselâmdan İbrahim aleyhisselâma kadar geçen zaman içinde, birçok Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gelmişse de, bunlara büyük…

Cuma Namazının Şartları Nelerdir?

Sual: Cuma namazının şartları kaç tanedir? Bunlar nelerdir? Bunlardan birisi tahakkuk etmezse Cuma namazı farz olmaktan çıkar mı? Cevap: Cuma namazı farz olmak için, iki türlü şartı vardır: Birincisi (Vücûb şartları), ikincisi (Edâ şartları)dır. Edâ şartlarından biri noksan olursa, namaz sahih olmaz. Vücûb şartları bulunmazsa, sahih olur. Edâ şartları 7’dir: 1. şart, namazı şehirde kılmaktır.…

İslamiyetin Kadınlara Verdiği Değer Nedir?

Sual: İslamiyetin kadınlara verdiği değer nedir? Kadınlar ve erkekler eşit midir? Cevap: İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Komünistler, kadının erkeğe eşit olduğunu söyleyip, kadın, erkeğin bütün haklarına mâliktir deyip, kadına en ağır işleri yaptırdılar. Kadınları demir fabrikalarında, maden kuyularında, taş ocaklarında, Sibirya’nın soğuk ormanlarında,…