İlmin Fazileti ve Şerefi

İlmin fazîleti ve şerefi, Kur’ân-ı kerîmde âyet-i kerîmeler ile ve Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i şerîfleri ile meşhûr olmuştur. Büyük müctehîdlerden imâm-ı Şâfi’î hazretleri, “İlmin öyle bir şerefi vardır ki, her kimde o şereften az bir şey bile bulunsa, o kimse mesrûr ve memnûn olur. Eğer o nisbet bulunmasa, kederli ve mahzûn olur,” buyurmuştur.…

Selefiyye İsimli Bir Mezheb Var Mıdır?

Sual: Selefiyye isimli bir mezheb var mıdır? Cevap: Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” kitaplarında, Selefiye denilen bir isim ve Selefiyye Mezhebi diye bir yazı yoktur. Bu isimler sonradan uydurulmuş ve câhil din adamları tarafından, mezhepsizlerin kitapları Arabîden Türkçeye tercüme edilirken, Türkler arasında da yayılmaya başlamıştır. Bunlar şöyle diyorlar; “Eş’arî ve Mâtürîdî mezhepleri kurulmadan…

Haccın Sünnetleri Nelerdir?

Sual: Haccın sünnetleri nelerdir? Cevap: Haccın sünnetleri 11’dir. Şunlardır; 1) Temeddüe niyet etmemiş afaki olanların, hemen Mescid-i harama girerek (Tavaf-ı kudum) yapmalarıdır. Kâbeyi görünce tekbîr, tehlîl ve duâ edilir. Erkekler, Hacer-i esvede el ve yüz sürer. Süremezse, uzaktan istilam eder. Yani ellerini kaldırıp, “Bismillahi, Allahü ekber” deyip yüzüne sürer. Tavaf-ı kudumdan ve iki rekat namazdan…

Haccın Vacipleri Nelerdir?

Sual: Haccın vacipleri nelerdir? Cevap: Haccın vacipleri 21 tanedir. Şunlardır; 1) Tavaf-ı kudumdan sonra ve hac ayları içinde olmak şartı ile Safa ile Merve tepeleri arasında, say etmek, yani, 7 kere usulü ile yürümek. Tavafsız say sahih olmaz. 2) Arafat’tan dönüşte, Müzdelife’de, vakfeye durmaktır. Adem “aleyhisselâm”, hazret-i Havva ile ilk olarak Müzdelife’de buluştu. 3) Şeytan…

Haccın Farzları Nelerdir?

Sual: Haccın farzı kaçtır? Ve nelerdir? Cevap: Haccın farzı 3’tür. Bu üçünden biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1) İhram. (İhram), niyet ile birlikte zikirden [telbiye] ibaret olup bazı şeyleri kendine yasak etmektir. Namazda iftitah tekbîri gibidir. Alâmeti, peştemal gibi, iki beyaz bez olup biri belden aşağı sarılır, öteki omuzlara sarılır. İple bağlanmaz, düğümlenmez. Bunun için…

Ayrılık Yaman Oldu

Teshir edici gözler, neşe verici sözler, hepsi hayal oldular, ayrılık yaman oldu. Derin derin bakışlar, içli bir hayat gizler. dertliyim, görmiyeli, bir hayli zaman oldu. Talih yüzüme gülüp, bana sevdirdi seni, hasret de, elem gibi, yaktı bitirdi beni. Ben geleceğim artık, bekleyemem gelmeni, kalbimi zulmet bastı, gözlerimde kan doldu. Mecnun olmuş gezerim, aşkınla bunca yıldır,…

Para Karşılığı Kur’an-ı Kerim Okumak Caiz Mi?

Sual: Para karşılığı Kur’an-ı-Kerim okumak caiz mi? Cevap: İbadet yapmak için de adam kiralamak ve namaz kılmak için ev kiralamak, Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde sahih değildir. Mesela, ücret ile ezan okutmak, hacca göndermek, imâm tutmak, Kurân-ı Kerîm öğretmek, din dersi öğretmek câiz değildir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerinde, kabir başında ve sâhibinin yanında ücret ile Kurân-ı…

Ticarette Dinini Kayırmak Nasıl Olur?

Sual: Ticaret yaparken dinini kayırmak nasıl olur? Cevap: Kimyâ-i saadet kitabında, 5. babda buyuruyor ki: Bir kimsenin dünya ticareti, ahiret ticaretine mâni olursa, bu kimse bedbahttır, zavallıdır. Bir çömlek almak için, altın kupa verene ne denir? Dünya, saksı parçası gibidir. Hem kıymetsizdir, hem de çabuk kırılır. Ahiret ise, altından kupa gibidir ki hem çok kıymetlidir,…

Ticarette İhsan Nasıl Olur?

Sual: Ticarette ihsan nasıl olur? Cevap: Kimyâ-i saadet kitabı, 3. asıl, 4. babda buyuruyor ki: Allahü teâlâ, adalet yapmak emrettiği gibi, ihsan etmeyi de emrediyor. Bundan evvelki babda, adalet yapmayı bildirdik. Bunları öğrenen, zulüm yapmaktan kurtulur. Şimdi ihsan nasıl yapılacağını anlatacağız: Araf sûresi, 55. âyetinde meâlen, “İhsan edenlere, elbette rahmetim çok yakındır” buyuruldu. Yalnız adalet…

İlmin Mertebeleri

İlim öğretilirken, ilimlerin mertebelerine [sırasına] riâyet edilir. İlimde ve her şeyde emr-i ehem, emr-i mühim üzerine takdîm olunur [yanî çok mühim olan şey, mühim olan şeyden öne alınır]. İlimde ehem [en mühim] olan şey, maksada götüren şeydir. Buna göre lafızla alâkalı bahisler, manâ ile alâkalı bahislerden öne alınır. Çünki lafızlar manânın mukaddimesi olarak, manânın fehm…