Sual: Bazı özel günleri miladi takvime göre kutlamak caiz midir? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır?

Cevap: Doğum günü ve mübarek geceler, hicri sene ile kutlanır. Tevbe sûresinin 37. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yarattıktan beri, ayların adedi 12’dir. Bunlardan 4’ü, haram olan aylardır. Bu 4 ayın haram olduğu kuvvetli dindir, [yani İbrahim ve İsmail aleyhimesselamdan beri bilinmektedir.] Bu 4 ayda, kendinize zulmetmeyin!” buyuruldu. Haram olan 4 ay, Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları olduğunu Peygamber efendimiz bildirdi. 12 ay da, hicri yılların hesap edildiği Arabî aylardır.

Tevbe sûresinin 38. âyetinde meâlen, “Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek, ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler, böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allahü teâlânın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için, haram ayı bir sene helal edip, başka sene onu yine haram ederler. Böylece, Allahın haram kıldığını helal kılıyorlar” buyuruldu. İslamiyetten önce Araplar, mesela Muharremde harp etmek isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya korlar, sonraki ayın ismini, Muharrem ayına takarlardı. Böylece, haram ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu. Bu âyet-i kerime, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti. Yoksa hürmetli aylar, her yıl 10 gün ileri gider, diye bir söz yoktur. Sözün doğrusu şudur ki Kur’ân-ı Kerîmde bildirilen ve dinde kullanılan Arabî ayların 1 yılı, bir güneş yılından 10 gün kısadır. Hicri kameri yılbaşı, hicri şemsi ve miladi yılbaşılarından 10 gün önce gelmektedir. Bundan dolayı müslümanların mübarek günleri veya geceleri, şemsi senelere nazaran her yıl 10 gün önce gelmektedir. Çünkü, müslümanların mübarek günleri, güneş aylarına göre değil, hicri kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir. Yılın mübarek günü demek, Arabî ayın belli günü demektir. Haftanın belli günü demek değildir. Mesela Aşure günü demek, Muharrem ayının 10. günü demektir. Bu, her sene haftanın aynı günü olmaz. Başka günler olur. Evet haftanın günleri içinde de mübarek olanları vardır. Mesela pazartesi günü, hep hayırlı vakaların bu günde olması bakımından kıymetli bir gündür.

Muharremin 10. günü müslümanların mübarek günüdür. O günün mübarek olduğunu Peygamber efendimiz bildirdi. O gün yapılan ibadetlere çok sevap verileceğini müjdeledi. O gün oruç tutmak sünnet oldu.

İslamiyette, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Mesela, Martın 20. Nevruz veya Nevruz denilen gün ve Mayısın altıncı Hıdırelles günü ve Eylülün 20. Mihrican günü, bazı yerlerde mübarek sanılır. Bunlar müslümanlıkta değil, kâfirler yani müslüman olmayanlar arasında değerli sayılır. Noel günü ve gecesi de böyledir. Dürrü’l-muhtar 5. cilt sonunda çeşitli meseleleri bildirirken (Nevruz ve Mihrican günleri şerefine bir şey vermek caiz değildir. Yani, bu günlerin isimlerini söyleyerek veya niyet ederek bir şey hediye etmek haramdır. Eğer bu günlere kıymet vererek yaparsa, kâfir olur. Çünkü bu günlere müşrikler kıymet vermektedir. Ebül Hafs-ı kebir diyor ki bir kimse Allahü teâlâya 50 sene ibadet etse, sonra bir müşrike, Nevruz günü şerefine yumurta hediye etse, kâfir olur. Yapmış olduğu ibadetlerin sevapları yok olur. Eğer bir müslümana hediye eder ve bu güne değer vermezse, adete uyarak verirse, kâfir olmaz. Fakat, tehlikeden kurtulmak için bir gün önceden ve bir gün sonradan da vermek iyi olur. Başka bir gün almadığı bir şeyi, o gün satın alırsa, o güne değer vermiş ise kâfir olur. Değer vermeyip, yalnız yemek içmek niyet etmiş ise, kâfir olmaz).

Tavsiye Yazı –> Hakiki müslüman olmanın şartları

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler