İslam Hukukunda Fey Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam harb hukukunda “fey” nedir? Ganimetten farkı nedir? Cevap: Düşmanla muhârebe bittikten sonra, İslâmiyeti kabul etmeyenlerden sulh yoluyla veya zorla alınan mallara fey denir. Harpte zorla alınan mala ise “ganîmet” denir. Feyin hepsi, bütün Müslümanlara verilir veya onların umûmî ihtiyaçları için harcanır. Bunun için de beytülmâle, yâni devlet hazinesine konur. Peygamber efendimiz, ganîmet taksiminden …

İslam Hukukunda Fidye Ne Zaman Verilir?

Sual: Fidye nedir? Hangi hallerde verilir? Ne kadar verilir? Cevap: Bir Müslümanın hastalık, ihtiyarlık veya başka bir imkânsızlık sebebiyle yerine getiremediği dînî bir ibâdetten dolayı fakirlere para, mal ve yiyecek olarak verilmesi lâzım gelen bedele “fidye” denir. Dînî bir ibâdetin yerine getirilememesi sebebiyle ödenecek fidye, fakir bir kimsenin sabah ve akşam bir günlük yiyeceğidir. Bir…

Regaib Gecesi Neler Yapmalı?

Sual: Regaib gecesi ne zamandır? Bu gecenin fazileti nedir? Bu geceyi nasıl değerlendirmelidir? Cevap: Recep ayının ilk Cumâ gecesidir. Receb ayının her gecesi ve Cumâ geceleri kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli olmaktadır. Allahü teâlâ, bu gecede mümin kullarına ragîbetler, yâni ihsânlar, ikrâmlar yapar. O gece yapılan duâ reddolmaz. Namaz, oruç,…

Arkadaşlık ve Dostluk

167 – Din kardeşini ziyarete gideceğin zaman, onun müsaid bir zamanını öğren, kendisinden bir vaat, yani bir söz al ve o zamanda ziyarete git! Geç kalma! Evine gireceğin zaman, kapı açık olsa bile ondan izin iste ve izin verdikten sonra içeriye gir, içeri girince, sağa sola bakma. İçerde çalgı, içki kumar varsa ve hele kadın…

Alimler İle Sohbet Adabı

128 – İlim meclisine gitmenin fazilet ve derecesi çok büyüktür. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “Bir kimse din âlimlerinin ve salihlerin  [yani İslamın 5 şartını devam üzere yapanların] yanına gitse, her bir adımına Hak teâlâ, kabul olmuş nâfile bir hac sevâbı ihsan eder. Zira, âlimleri ve salihleri Hak teâlâ sever. Allahü teâlânın evi…

Tesbih Nasıl Çekilir?

Sual: Tesbih nedir? Tesbih çekmenin adabı nasıldır? Cevap: Allahü teâlâyı kemal, üstünlük sıfatlarıyla sıfatlandırıp, O’na layık olmayan bütün noksan sıfatlardan uzak kılmayı ifâde eden bir zikir, hatırlamadır. Tesbih: Sübhânallah demektir. Tesbih bir ibâdettir. Dînimizde namazda, namazdan sonra ve diğer zamanlarda yapılan tesbihler vardır. Namaz içinde rükûda 3 kere Sübhâne Rabbiyel-Azîm, secdede 3 kere Sübhâne Rabbiyel-A’lâ…