Ey Oğul İlmihali’ni Kim Yazmıştır?

Sual: Ey Oğul İlmihali’ni kim yazmıştır? İmam Gazali hazretlerinin kitabı olduğu söyleniyor, bu doğru mudur? Kitapta nelerden bahsedilmektedir? Cevap: Kitabın müellifi Osmanlı alimlerinden Süleymân bin Cezâ’dır. Hayâtı hakkında kaynak eserlerde, ma’lûmât yoktur. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. Hicrî 10. asırda yaşadığı bilinmektedir. Kıymetli kitaplar yazdı. “Eyyühe’l-veled (Ey oğul)” adındaki ilmihâl kitabı meşhûr olup, çok…

İman Duası

Muhammed Tirmizi’den “rahime-hullahü teâlâ” [209-279] rivayet olunur ki her kim sabah namazının, sünneti ile farzı arasında şu duâyı sessizce okursa, imanla ruhunu teslim eder: (Yâ hayyü yâ kayyûm yâ zel celâl-i vel ikrâm. Allahümme innî es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden yâ Allah, yâ Allah, yâ Allah celle celâlüh.) 99 – Resûlullah “sallallâhü…

Güzel Ahlaka Dair

117 – Bir kimse, alış verişinde yalan söylerse, Allahü teâlânın rahmetinden mahrum kalır. Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: “Kıyamet günü Allahü teâlâ hazretleri 3 kısım insanlara rahmet nazarı ile bakmaz: 1- Alış verişinde yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana. 2- Gelişi güzel her şeye yemin edene. 3- Kendisinde su olduğu hâlde, başkasına vermeyene.”  118 – Susuz…

Tavsiye Edilen Ameller

189 – İşlerinde acele etme ve hemen karar verme! Acele ile verilen kararlara şeytan karışır. Hadis-i şerifte, (Acele şeytandandır. Teenni Rahmandandır)  buyuruldu. Nefsin istediği bir şey hatırına gelince, şeytan, (fırsatı kaçırma, hemen yap) der. O da, yapar. Kalbe gelen şeyi yapmaktan Allahü teâlâ razı olur mu düşünmeli, sevap mı, günah mı olacağını anlamalı. Günah değil…

Bazı Surelerin Faziletleri

İHLAS SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ 103 – Ey Oğul! Sûre-i ihlası çok oku! Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Kıyamet gününde, bir çağırıcı çağırır ve der ki Hak teâlâ hazretlerini zikir edenler ve ihlas sûresini çok okuyanlar gelsinler. Cennetteki makamlarına vasıl olsunlar.)  Bu sûre-i şerifeyi Besmele ile 1.000 kere okuyan diş ağrısı görmez olur. Tenbih: …

Bazı Fıkhi Bilgiler

217 – Büyük fıkıh alimi İbni Abidin “rahime-hullahü teâlâ” (Ukudü’d-dürriyye)  fetva kitabında diyor ki: Bir mescide vakıf veya hediye edilen mumun yarıdan azı kalsa, imamın, müezzinin alıp evine götürmesi adet olan yerlerde almaları caiz olur. Tarladan alacağı mahsulün belli kısmını Ömer’e vereceğini vaat edince, vermesi lazım olmaz. Verirse, iyi olur. Yabancı kadınla bir yerde yalnız…

Bayram Fazileti

127 – Bayram günü aile çoluk çocuk ve yakın akrabana güzel ve güler yüzlülükle muamele eyle! Ramazan ayında ayırmış olduğun zekatını, bayram günlerinde fakirlere ver! Oruç tutamayan, fıtrasını verir (Feyziyye). [Sadaka-i fıtrını bir kişi için yarım sa’ buğday olarak hesap edip, kendinin ve fıtra nisabına mâlik olmayan küçük çocuklarının fıtralarını buğday olarak veya kıymeti kadar…

Çocukları Terbiye

Ey müslüman! Oğlun dinini öğrendikten ve namaza başladıktan sonra, onu bir sanata ver veya ticarete alıştır! Sanat ve ticaret öğrenmesi için, müslüman, namazını kılan, edebli, ahlaklı bir usta yanına gönder! Oğlunun çok zengin olmasını değil, edebli, iyi huylu, namazını kılar ve haramdan kaçar olmasını düşün ve temenni et! Dinimiz sanat ve ticareti emrettiği gibi, şimdi…

Arkadaşlık ve Dostluk

167 – Din kardeşini ziyarete gideceğin zaman, onun müsaid bir zamanını öğren, kendisinden bir vaat, yani bir söz al ve o zamanda ziyarete git! Geç kalma! Evine gireceğin zaman, kapı açık olsa bile ondan izin iste ve izin verdikten sonra içeriye gir, içeri girince, sağa sola bakma. İçerde çalgı, içki kumar varsa ve hele kadın…

Alimler İle Sohbet Adabı

128 – İlim meclisine gitmenin fazilet ve derecesi çok büyüktür. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “Bir kimse din âlimlerinin ve salihlerin  [yani İslamın 5 şartını devam üzere yapanların] yanına gitse, her bir adımına Hak teâlâ, kabul olmuş nâfile bir hac sevâbı ihsan eder. Zira, âlimleri ve salihleri Hak teâlâ sever. Allahü teâlânın evi…