İHLAS SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

103 – Ey Oğul! Sûre-i ihlası çok oku! Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Kıyamet gününde, bir çağırıcı çağırır ve der ki Hak teâlâ hazretlerini zikir edenler ve ihlas sûresini çok okuyanlar gelsinler. Cennetteki makamlarına vasıl olsunlar.)

 Bu sûre-i şerifeyi Besmele ile 1.000 kere okuyan diş ağrısı görmez olur.

Tenbih:  Hazret-i Ali “radıyallâhu anh” diyor ki: Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Bir meclisin, yani bir dersin, bir kitabın, Kur’ân-ı Kerîm okumanın sonunda Sübhane Rabbike Rabbil izzeti ama yasifun ayetini, sonuna kadar okuyana kıyamette çok sevap verilir.) Dinde derinleşmemiş birkaç kişinin, tercüme suretiyle yazdığı kitaba, akılları ile de ilaveler yaparak müslümanları şaşırttıkları ve çok günaha girdikleri görülmektedir. Mesela, (Sübhane Rabbike) yerine (Sübhane Rabbina) demek daha iyidir diyorlar. Zira duâ  olarak okunduğu için (Bizim Rabbimiz) diyerek cemaati de karıştırmalıdır, diyorlar. Bunlar çok aldanıyor. Çünkü, (Sübhane Rabbike) âyet-i kerimesi duâ  değildir, tesbihtir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” bu ayeti okuyunuz diyor, değiştiriniz demiyor. Ebû Bekr-i Sıddık “radıyallahü teâlâ anh” diyor ki (Peygamberimizin “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bir hatasını bütün ibadetlerime değişirim.) Mukarreblerin, yani Allahü teâlânın sevdiği insanların hatası, ebrarın, yani iyi insanların Hasenâtından kıymetlidir. Bunlar, haşa, âyet-i kerimeyi düzeltmek, daha iyi yapmak mı istiyorlar? Kur’ân-ı Kerîmdeki bir kef harfi, bütün ibadetlerden daha kıymetlidir. Bunu değiştirmek küfre bile sebep olur.

104 – Her sabah Haşr sûresinin sonunda olan ve (Hüvellahüllezi) ile başlayan 3 ayeti okumak da büyük sevap kazandırır ve eğer akşama kadar ölürse, şehit derecesi ile ölür.

105 – Amme sûresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün afetlerden emin olur.

[Hakiki İslam alimi, büyük velî, Abdullah-i Dehlevi “kaddesallahü sirrehül’azîz”, 90. mektubunun sonunda buyuruyor ki (Peygamberimizin “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” bildirdiği âyet-i kerimeleri ve duaları, belli vakitlerinde okumalıdır. Bunlar ve nâfile namazlar, ihlas ile huzur-ı kalp ile okunmazsa, sahih olmazlar, faydaları olmaz. Bunun için, bizler, farzlardan ve müekked sünnetlerden başka hiçbir şey okumayıp, nâfile ibadet yapmayıp, önce her an Allahımızı zikr ederek ve haramlardan ictinab ederek, kalplerimizi ve ahlakımızı temizlemeye çalışmalıyız!) 71. mektupta diyor ki (Zamanımızda, her yeri küfür, fısk ve bidat kapladı. Bu zamanda, Allahü teâlânın, her an hazır ve nazır olduğunu kalbe yerleştirmek çok güçleşti. Fakat, kalp hastalığından kurtulmaya yine çalışmak lazımdır. Bir kuş, semaya çıkmak için uçar da, semaya kavuşamazsa da, diğerlerinden yüksek olur ve kedilerin şerrinden azad olur.) Abdullah-i Dehlevi, Hâlid-i Bağdâdî’nin mürşididir. 1240 [m. 1824] de Delhi’de vefat etti. İsmi silsile-i aliyede Sıbgatullah-i Hizani’den önce yazılıdır. Sıbgatullah-i Arvasi, Gavs-i Hizani ismi ile meşhurdur. Seyyid Taha’nın halifesi, Seyyid Fehimin mürşidlerindendir. Hizanda medfundur. Abdurrahmân-ı Tagı’nin mürşididir. Abdurrahmân-ı Tagı’nin kabri Nurşin’dedir.]

SALAVAT FASLI

106 – Bir kimse Cuma günleri çok salavat-i şerife getirirse, Hak teâlâ o kimsenin 100 hacetini reva kılar, bunun 30’u dünya, 70’i ahiret hacetidir.

Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki (Her kim günde 100 defa,  [mânâsını düşünerek,] salavat-i şerife okursa, kıyamet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup, Arşın gölgesi altında benimle beraberdir. Ve her kim benim için bir salavat-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için duâ ve istiğfar ederler.)

 107 – Resûlullahın “sallallâhü aleyhi ve sellem” üzerine çok salavat-ı şerife getir! Zira bir hadis-i şerifte buyurdu ki: (Yanında ismim anılıp da, üzerime salavat-ı şerife getirmeyenlere yazıklar olsun. Bir de, Ramazan-ı şerife kavuşup, onu kemal-i tazim ile karşılayıp razı etmeyen ve ana-babasının birine veya ikisine kavuşup da, onların rızalarını almayanlara da yazıklar olsun.)

Tavsiye Yazı –> Abdest ve Namazda Vesvese

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler