128 – İlim meclisine gitmenin fazilet ve derecesi çok büyüktür. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “Bir kimse din âlimlerinin ve salihlerin  [yani İslamın 5 şartını devam üzere yapanların] yanına gitse, her bir adımına Hak teâlâ, kabul olmuş nâfile bir hac sevâbı ihsan eder. Zira, âlimleri ve salihleri Hak teâlâ sever. Allahü teâlânın evi olsaydı, bu kimse o evi ziyaret eyleseydi, ancak bu sevâbı kazanırdı.”

 129 – Peygamber “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimiz buyurdu ki: “Ya âlim, ya müteallim  [yani talebe] veyâhut bunları dinleyici ol!  [Kitaplarını oku!] Bu üçünden olmayıp dördüncüsünden olursan,  [yani hiçbirinden olmazsan] helak olursun.” [İlmihal kitabı okumayan dinini öğrenemez. Dinini öğrenmeyenin dini, imanı gider. Din düşmanlarının yalanlarına aldanıp kâfir olur.]

164 – Ehl-i sünnet itikadında olan ve haramlardan sakınan âlimleri ziyaret et ve sohbetlerinde bulun! İtikadları, inançları bozuk ve mürai ve din cahili olanlardan veya İslamiyete uymayanlardan sakın, yanlarına uğrama! Zira [mezhepsizler ve] mürailer din hainleridir. Hak teâlâ, hadis-i kudside buyurur ki “Dostlarımı insanlar içinde gizlerim, onları kimse bilmez.” Şayet bu şahısların sözleri, hareketleri ve ibadetleri Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahime-hümullahü teâlâ” kitaplarında yazılı olanlara uygun ise, o zaman sohbetlerine devam eyle ve nasihatlerini ve dualarını almaya çalış!

165 – Dinini bilen, namaz kılan, haramlardan sakınan, zevcesini, kızlarını açık gezdirmeyen ve erkek, kadın birlikte toplanmayan âlimlere (İslam alimi)  denir. Onların yanlarında adab üzere otur, onlardan istifade fazladır. Onlardan ibret ve nasihat ve feyiz almaya çalış! Feyiz alınca, kalbin nurlanır. Etrafa nur saçarsın. Onların yanında oturunca, fazla konuşma, konuşunca da hesaplı konuş! Onların din bilgisi fazla olanları, büyük bir hazinedir. Bunların kalbini kırma, duâsını almaya çalış ve yanlarından ayrılırken selamla ayrıl, hal ve hatırlarını sor! 2 kişi konuşurlarken sözlerine karışma! Birisi aksırıp (Elhamdülillah) derse, ona (Yerhamükellah) demek çok sevaptır. Yolda giderken büyüklerin ve âlimlerin önünden yürüme!

[Fetava-yı Hindiyye, 5. cilt, 379. sayfada diyor ki “Herkesle müdara ederek sohbet etmelidir. Yani, hep tatlı dilli ve güler yüzlü olmalıdır. İyi ve kötü, sünni ve sapık herkes ile karşılaşınca, böyle olmalıdır. Fakat, kötülere ve mezhepsizlere müdahene etmemeli, onun sapık yolundan razı olduğunu zannettirmemelidir.” Müdara, İslamiyetin dışına çıkmadan, gönül almaktır. Müdahene, birinin gönlünü alırken, İslamiyetin dışına çıkmak, günaha girmektir.]

MUSAFAHA (EL SIKMAK)

25 – [Musafaha her zaman yapılır. Yalnız namazlardan sonra musafahayı adet mekruhtur. Muhammed Hadimi “rahime-hullahü teâlâ” Berika kitabının 1220. sayfasında diyor ki (Hadis-ül-camide “2 erkek veya 2 kadın müslüman karşılaştıkları zaman, musafaha ederlerse, ayrılmadan önce, günahları mağfiret olunur” buyuruldu. Musafaha etmek, sünnet-i müekkededir. Musafaha ederken birbirine sarılmak, öpüşmek caiz değildir.) Kadınların birbirleri ile yabancı erkeklerin göremeyecekleri yerlerde, musafaha etmeleri caizdir.]

Ey Oğul! Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki “Her kim bir mümin kardeşini ziyaret eylese, bunların her birerlerine Cennette birer derece verilir.” [Yalnız bu ziyaret Allah rızası için olacak, başka maddi ve şahsi bir menfaat mukabili olmamak şartı ile.] Ve yine Resûl-i ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: “Her kim bir mümin kardeşini ziyaret eyleyip musafaha ederek 3 kere elini sallasa, ellerini ayırmadan her ikisinden Hak teâlâ razı olur. Ağaçtan yapraklar döküldüğü gibi, o şahslardan günahlar öylece dökülür.”

 Musafaha ettikten sonra, ölülerin, hocaların ve sair geçmişlerinin ve bütün ehl-i imanın afvı için duâ  etmek lazımdır. Bu arada, Peygamber “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimize salatü selam getirmek şarttır.

Tavsiye Yazı –> Ey Oğul İlmihali

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler