Oruç Hakkında Sohbet

Oruç tutanların: 1- Allahü teâlâ rızkını genişletir. 2- Malını ziyâde eder, bereketlendirir. 3- İftarda ve sahurda yenilen her lokmaya bir ibâdet sevâbı verilir. 4- Ramazanda her ibâdete 70 kat sevâb verilir. 5- Melekler, oruç tutan için dua ederler. 6- Ramazan-ı şerîfte şeytanlar bağlanır. 7- Allahü teâlânın rahmet kapıları açılır. 8- Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları…

Müsafaha Nasıl Yapılır?

Sual: Müsafaha nasıl yapılır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği Tergibüssalat isimli Farisi fıkıh kitabında diyor ki; Müsâfaha etmek, yani birinin elini tutmak sünnettir. Müsâfaha ederken avuç içleri birbirine değdirilir. (Utbe) kitabında diyor ki: Müsâfaha her iki sağ el ile yapılır. Her iki el ile mümin kardeşinin elini tutmak sünnettir. Böylece sevaba kavuşulur. Yalnız parmak…

Kadir Gecesi Sohbeti

Peygamber Efendimize, Kadir gecesi ne zamandır, diye sormuşlar. O da: “Ramazan-ı şerîfin birinci gecesi idi, geçti. Ramazan-ı şerîfin 27. gecesini ibâdetle geçir, o kadar sevâb alırsın” buyurdu. Yine buyurdu: “Son gece ibâdet eyle, kıyâmet için sana yeter.” Hazret-i Alî, Yâ Resûlallah, Kadir gecesi ne zamandır? dedi. “Geçti, sen 21. gece ibâdet et, onun sevâbını alırsın”…

Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin Eserleri Nelerdir?

Sual: Son asırda yaşamış büyük alimlerden Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri hiç kitap yazmış mıdır? Yazmışsa eserleri nelerdir? Cevap: Abdülhakim Efendi “rahmetullahi aleyh”, Sefine-i Evliya’da kendilerine sorulan hangi dillerde ne gibi eserleri olduğu sualine şöyle cevap verirler; “İslam aleminde, yüksek dini ilimlere dair, gerek zahir gerek batın cihetinden olsun, büyük din alimlerinin te’lif etmedikleri kitap kalmamıştır.…

İhramda Hangi Hayvanlar Öldürülebilir?

Sual: Hac esnasında ihramlı iken bazı şeyler yasaktır. Bunlardan birisi de hayvan öldürmektir. Hayvanları öldürmede bazı istisnaları var mıdır, yoksa bütün hayvanlar dahil midir? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibü’s-salat’ta diyor ki; (Menâfi’) ve (Hidâye) de diyor ki: Hacca gidip ihrama giren kimseye kara hayvanlarını avlamak harâm olur. Eğer…

Önümüzde Kadın Safı Varsa Namaz Bozulur mu?

Sual: Cemaatle namaz kılarken önümüzde kadınlardan bir saf oluşsa namazımıza zarar verir mi? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibüssalat’ta diyor ki; (Nisâb-ul Ahyâr) da diyor ki: Üç kadın bir saf olur. Ama zahir rivayette bir saf olması için 4 veya daha fazla kadının bulunması lâzımdır. İmam, kadınlara imam olmaya…

İslam Hukukunda Livata Edenin Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda livata yapmanın cezası nedir? Cevap: (Tecnîs) de diyor ki: Bir kimse câriyesi veya kölesi ile livâta ederse, onlar da buna mâni’ olamazlarsa öldürmeleri câizdir. Öldürene bir cezâ lâzım gelmez. (Fetâvâ-yı Özçendî) de de böyledir. (Fetâvâ-yı Mes’ûdî) de diyor ki: Emîr-ül müminin Ömer (radıyallahü anh) zamanında iki çocuk, yanlarında zincire vurulmuş bir köle…

Konuşmak Namazı Bozar mı?

Sual: Namazda her türlü konuşmak namazı bozar mı? Bunun istisnaları var mıdır? Cevap: (Hidâye) ve (Kenz) fıkıh kitâplarında bildiriliyor ki: Az olsun çok olsun, kasd ile olsun veya yanılarak olsun namazda dünya kelâmı konuşmak namazı bozar. Şâfiî mezhebinde unutarak az söz söylemekle namaz bozulmaz. Bu rivayet (Manzûme) dedir. Yanılarak selâm verince namaz bozulmaz. Çünki selâm…

Namaz Kılarken Yılan Öldürmek Caiz mi?

Sual: Namaz kılarken önümüze yılan gelse, bunu öldürebilir miyiz? Ölmemiz halinde namaza kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Cevap: Namazda öldürülmesi mübah olan şeyler yedi tanedir: Yılan, akrep, kertenkele, pire, kene, bit, arı. Namazda bunlardan biri öldürülürse namaz bozulmaz. (Salât-i Mes’ûdî) de diyor ki: Yılan ve akrebi namazda iken öldürmek mübahdır. Ancak bazı âlimler, “Namaz kılana…