Oruç tutanların:
1- Allahü teâlâ rızkını genişletir.
2- Malını ziyâde eder, bereketlendirir.
3- İftarda ve sahurda yenilen her lokmaya bir ibâdet sevâbı verilir.
4- Ramazanda her ibâdete 70 kat sevâb verilir.
5- Melekler, oruç tutan için dua ederler.
6- Ramazan-ı şerîfte şeytanlar bağlanır.
7- Allahü teâlânın rahmet kapıları açılır.
8- Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır. Bu ayda ölenler Cennete girer.
9- Daha önce ölen müslümanlardan yediyüz tanesi afv olur.
10- Her Cum’a gecesi, bir haftalık günâhı afv olur.
11- Son gece tevbe – istiğfar edenlerin bütün günâhları afv olur.
12- Cennette çok dereceler hazırlanır.
13- Duaları kabûl olur.
14- Oruclunun vücûdu günâhlardan, anadan doğduğu gün gibi olur.
15- Allahü teâlâ ondan râzı olur.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu: “Sahûr yiyiniz, yahudîler gibi olmayınız” ve “Sahûr yemenin sevâbı, köle âzâd etmek kadardır” ve “Sahûr yiyiniz, istediğiniz kadar yiyiniz. Bu lokmalardan suâl yoktur.” İyilikler ve kötülükler âhirette şekle girip dartılacaklar, sahurdaki yemekler terazînin sağ kefesine konacak. Sahûr yemeği Cehennem ateşini söndürür. Sahûr yiyen çok sevâb alır. Sahûrda yenilen her lokmaya bir senelik ibâdet sevâbı verilir. Biliniz ki, oruç ibâdetlerin en iyisidir. Çünkü Allahü teâlâ: “Oruç benim içindir ve onun sevâbını ben veririm” buyuruyor. Sebebleri:

1- Allahü teâlânın bir sıfatı, yemez, içmezdir. Onun için Allahü teâlânın sıfatlarından birine, bir gün de olsa benzemek çok sevâbdır. Yine Peygamberimiz buyurur: “Bir kimsede Allahü teâlânın bir huyu [ahlâkı, sıfatı] bulunursa, o Cennete girer”

2- Oruç gizli ibâdettir. Allahü teâlâ gizli ibâdetleri daha çok sever. Allahü teâlâ: “Bana gizli olarak ve boynunuzu eğerek ibâdet edin.” buyuruyor. Gizli olarak verilen 1 liranın sevâbı, âşikâre olarak verilen 700 liraya denktir.

3- Oruç nefsi ezer. Zâten ibâdetlerden maksad, nefsi ezmek ve öldürmektir. Nefsi en iyi ezen oruçtur. Oruçlu bir kimsenin uykuda iken aldığı her nefese sevâb verilir. Oruç tutanın uykusu, oruç tutmayan bir kimsenin sabahlara kadar nâfile namaz kılmasından efdâldir. Allahü teâlâ: “Nefsine düşmanlık et. Benim sevgim, nefsine düşmanlık edenleredir” buyuruyor. Bir insan yemekle, içmekle nefsini kuvvetlendirir. Azan nefs günâh işler. Günâhtan insanı koruyan namaz ve oruçtur.

4- Şeytan Ramazan-ı şerîfte kahrolur. Kanın vücûdda dolaştığı gibi, şeytan da bedende dolaşır. Namaz ve oruçta gelemez. Oruç tutmakla şeytandan kurtulmuş olur.

5- Oruç tutan, meleklere, enbiyâ ve evliyâya benzer. Bir kimsede evliyâya benzeyen bir taraf bulunursa, âhırette onların yanında olur. Peygamber Efendimiz buyurdu: “Ramazanda bir gün oruç tutan, Cehennemden yetmişbin sene âzâd olur.” Bir kimse Ramazân-ı şerîfi tuttuktan sonra, Allah rızası için bir gün oruç tutsa, Cehennem ateşi onu yakmaz. Ramazan-ı şerîfin sevâbı bundan çok daha fazladır.

Ramazan-ı şerîfde oruç tutmak farzdır. Buhârî ve Müslim’de farz olduğunu bildiren âyetler ve hadîsler bildiriliyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: “Oruçlunun uykusu ibâdettir. Aldığı ve verdiği nefeslere tesbîh namazı sevâbı verilir. Duaları kabûl olur, ibâdetlerine kat kat sevâb verilir.” Yine buyurdu: “Oruç tutan için iki bayram vardır. 1-İftar zamanında bütün duaları kabûl olur, 2- Cennette Allahü teâlâyı görür. Oruç tutanlara iftâr zamanında Allahü teâlâ sayısız sevâblar verir. Oruç tutanın ağzının kokusu, misk konusundan daha iyidir. Oruç Cehennemden kalkandır.”

Orucun edebleri onüçtür:

1- Dışarıda çok dolaşmamalıdır.
2- Oruç tutmayanlarla beraber olmamalıdır.
3- İnsanlarla çok konuşmamalıdır.
4- İftârı hurma ile yapmalı, sünnettir. Yoksa su ile açmalı. Peygamber Efendimiz buyurdu: “Su ile iftâr açana, bedenindeki kıllar kadar sevâb verilir. Ayrıca Cennette yüksek derecelere mazhar olur.”
5- Helâl lokma ile iftâr etmelidir. Her lokmaya bir oruç sevâbı verilir.
6- İftârda fazla yememelidir.
7- İftârı yalnız yapmamalıdır. Çoluk çocuğu ile iftârın sevâbı köle âzâd etmek gibidir.
8- Sadaka vermelidir.
9- Yemek yedirmelidir.
10- Sahûru terk etmemelidir. Her lokmaya altmış senelik sevâb verilir.
11- İftârı acele etmek, sahuru geciktirmek Peygamberlerin sünnetidir.
12- İftar vaktinde iftar duasını okumalıdır.
13- Ramazanda Kur’ân-ı kerîmi hatmetmelidir.

Tavsiye Yazı –> Ramazan-ı şerifin kıymeti

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler