Sual: Müsafaha nasıl yapılır?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği Tergibüssalat isimli Farisi fıkıh kitabında diyor ki;

Müsâfaha etmek, yani birinin elini tutmak sünnettir. Müsâfaha ederken avuç içleri birbirine değdirilir.

(Utbe) kitabında diyor ki: Müsâfaha her iki sağ el ile yapılır. Her iki el ile mümin kardeşinin elini tutmak sünnettir. Böylece sevaba kavuşulur. Yalnız parmak uçlarını tutmak râfızîlerin âdetidir. Müsâfahada elini çekmemeli ve yen’i ile müsâfaha etmemelidir. Zirâ mütekebbirlerin âdetidir. Müminlere eziyettir. Bir hadîs-i şerîfte “İki mümin karşılaşıp, birbirlerine selâm verdikten sonra, ellerinin avuç içlerini birbirlerinin üzerine koyup sallarlarsa sonbaharda ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi günâhları dökülür” buyurulmuştur. Yine Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “İki kişi birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerine selâm verip avuç içlerini birbiri üzerine koyarak [musâfaha edip] bir kere bana salavât getirirlerse annelerinden doğmuş gibi günâhlarından temizlenirler.”

(Müttefak) kitabında bildiriliyor ki: Bir kadın gayet ihtiyar olup ona arzu duyulmaz ise bu kadına selâm vermek ve musâfaha etmek câiz olur. Ama boynuna sarılmak, elini, yüzünü, omzunu ve başını öpmek İmâm-ı A’zam ve Muhammed’e göre (rahimehumallah) câiz değildir. Ca’fer-i Tayyâr (radıyallahu anh) Habeşistan’dan dönüp Resûlullahın huzuruna gelince, Resûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) onu kucakladı ve iki kaşı arasından öptü. Ebû Hanîfe ve Muhammed (rahimehumallah) diyorlar ki: Bu hâdise İslâm’ın ilk zamanlarında olmuştu. Ondan sonra nehy edildi.

Tavsiye Yazı –> İslam alemi nasıl düzelir?

Tavsiye Yazı –> Dua nasıl yapılır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler