Müsafaha Nasıl Yapılır?

Sual: Müsafaha nasıl yapılır? Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin tavsiye ettiği Tergibüssalat isimli Farisi fıkıh kitabında diyor ki; Müsâfaha etmek, yani birinin elini tutmak sünnettir. Müsâfaha ederken avuç içleri birbirine değdirilir. (Utbe) kitabında diyor ki: Müsâfaha her iki sağ el ile yapılır. Her iki el ile mümin kardeşinin elini tutmak sünnettir. Böylece sevaba kavuşulur. Yalnız parmak…

Çocuklara Selam Verilir mi?

Suâl: Çocuklara selâm vermek lâzım mıdır, değil midir? Cevâp: Fakîh Ebülleys “rahimehullah” (Bostân-ı fakîh) kitâbında diyor ki: Âlimler bu konuda ihtilâf etmişlerdir. Bir kısmı dediler ki: Çocuklara selâm verilmez. Çünki selâma cevâp vermek farzdır. Çocukların üzerine hiçbir farz yoktur. Bir kısmı da çocuklara selâm verilir demişlerdir. Âlimler bu söz üzerine amel etmektedirler. Çünki Resûlullah “sallallahü…

Fakirliğin ve Zenginliğin Sebepleri Nelerdir?

Sual: Fakirliğin ve zenginliğin sebepleri nelerdir? Cevap: Mârifetnâme kitabında fakirliğin sebepleri şu şekilde sıralanmıştır; 1) Günâh işlemek, 2) Yalan söylemek, 3) Sabah vakti uyumak, 4) Bir gün bir gecede 8 saatten çok uyumak, 5) Soyunup çıplak yatmak. 6) Çıplak iken abdest bozmak, 7) Bir yan üzerine yaslanıp ekmek yemek, 8) Ekmek kırıntılarını yere dökmek, 9)…

Dinimizde Tazim İfadelerinin Önemi Nedir?

Sual: Günümüzde pekçok insan gerek konuşmalarında gerekse yazılarında Allahü tealanın ismi şerifini telaffuz ederken, peygamber efendimiz aleyhisselamdan bahsederken “celle celaluh” “sallallahu aleyhi ve sellem” gibi tazim ifadelerini kullanmıyorlar. Bu ve benzeri ifadeleri kullanmanın ehemmiyeti nedir? Cevap: Allahü teâlânın ismini söyleyince, işitince, yazınca, (Sübhânallah), (Tebarekallah), (Celle-celâlüh), (Azze-ismüh), (Cellet kudretüh) veya (Teâlâ) gibi saygı sözlerinden birini söylemek,…

Selamlaşmak Adabı Nasıldır?

Sual: Dinimizde selamlaşmak adabı nasıldır? Kimlere selam verilir kimlere selam verilmez? Fıkıh kitaplarında bu mevzu nasıl anlatılıyor? Cevap: 2 müslüman karşılaştığı zaman, birbirine (Selamün aleyküm) demesi ve sonra el ile musâfaha etmesi sünnettir. Musâfaha ederken günahları dökülür. Aşağıdaki 8 kimseye, her zaman selam vermek haramdır, günahtır: 1) Yabancı kızlara, genç kadınlara selam verilmez. 2) Satranç…

Komşuluk İlişkileri Nasıl Olmalıdır?

Sual: İslamiyette komşuluk münasebeti nasıl omalıdır? Komşulara nasıl davranmalıdır? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Aşağıdaki yazılar, Seyyid Alizâde’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Şiratü’l-İslam şerhinden alınmıştır. Her müslümanın, sâlih komşular [iyi insanlar] arasında ev araması lâzımdır. Hadis-i şerifte, “Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız! Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz!” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “Komşuya…

Gayrimüslime Selam Verilir Mi?

Sual: Müslüman olmayana (gayrımüslime) selâm vermek ve gayrımüslimin selâmını almak câiz midir? Cevap: Bir müslüman gayrımüslime önce selâm vermez. Çünkü şöyle bir hadîs vardır: “Yahudi ve Hıristiyanlara selâm vermek hususunda ilk başlayan siz olmayınız”. Eğer bir gayrımüslim, bir müslümana selâm verirse onu almakta herhangi bir beis yoktur. Fakat cevap verirken “Ve aleyke” (Sana da!) ifadesi…

Herkesin Selamı Alınır Mı?

Sual: Selâm verilmesi uygun olmayan kimselere selâm vermenin hükmü nedir? Bunların selâmı alması gerekir mi? Cevap: Selâm vermek sünnettir. Hazret-i Peygamber, “Aranızda selâmı yayınız ki, Cennete selâmetle giresiniz” buyurmuştur. Bir başka hadîs-i şerifde ise  “Sabahleyin evinden çıkıp bir mümin kardeşine selâm verene Allahü teâlâ bir köle âzâd etmiş gibi sevap verir” buyurulmaktadır. Selâmın mânâsı şöyledir:…

Yatsıdan Sonra Konuşmak Mekruh Mu?

Sual: Yatsıdan sonra konuşmak mekruh mudur? Cevap: Yatsıyı kıldıktan sonra faydasız şeyler konuşmak, sohbet etmek (müsâmere) mekruhtur. Hazret-i Peygamber “aleyhisselam”, yatsıdan evvel uyumayı; yatsıdan sonra konuşmayı sevmezdi (Buharî, Müslim, Tirmizi). Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Yatsıdan sonra sohbetten sakınınız” (Abdurrezzâk). Resulullah aleyhisselâm, “Yatsı namazından sonra sohbet yalnız namaz kılana, yolcuya ve gerdeğe girene câizdir” buyurmuştur. Tahâvî,…

Bazı Arapça Tazim İfadelerinin Mânâları

Sual: Rahmetullahi aleyh, rahmetullahi aleyhim ecmain, kuddise sirruhu, radıyallahü anh gibi kelimeler kim için kullanılır ve mânâsı nedir? Cevap: Rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin demektir. Âlimler ve salihler için söylenir. Aleyh bir erkeğe, aleyhimâ iki erkeğe veya iki kadına, aleyhim erkeklere, aleyhinne kadınlara denir. Ecme’în, hepsine, toptan demektir. Kuddise sirruhu, Allah onun sırrını takdis etsin, mukaddes…