Süt Kardeşlik Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslamiyette süt kardeşlik hükümleri nelerdir? Cevap: Nikaye kitabının fârisî şerhinde buyuruyor ki memeden süt emmeye, “Rıda” denir. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından, birer yudum süt emerse, Hanefi ve Maliki mezheblerinde, bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları, çocuğa (Mahrem) yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz birâderi, çocuğun…

Erkeğin Hanımına Karşı Olan Vazifeleri Nelerdir?

Sual: Erkeğin hanımına karşı olan vazifeleri nelerdir? Cevap: Erkeğin hanımına karşı olan vazifelerini Muhammed bin Kutbüddîn İznîkî’nin Türkçe Mürşidü’l-müteehhilin kitabı uzun yazmaktadır. Mârifetname kitabında olanı aynen aşağıda bildiriyoruz: Ey aziz! Erkeğin zevcesi ile görüşmesinde, 30 şeyi yapması lâzımdır: 1) Ona karşı her zaman, güzel huylu olmalıdır. [Allahü teâlâ iyi huylu olanları sever. Huysuzları sevmez. Bir…

Komşuluk İlişkileri Nasıl Olmalıdır?

Sual: İslamiyette komşuluk münasebeti nasıl omalıdır? Komşulara nasıl davranmalıdır? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Aşağıdaki yazılar, Seyyid Alizâde’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Şiratü’l-İslam şerhinden alınmıştır. Her müslümanın, sâlih komşular [iyi insanlar] arasında ev araması lâzımdır. Hadis-i şerifte, “Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araştırınız! Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz!” buyuruldu. Hadis-i şerifte, “Komşuya…

Keramet Hak Mıdır?

Sual: Keramet hak mıdır? Bir velide harikulade haller görülebilir mi? Bir insanda harikulade haller görülmesi onun derecesinin yüksek olduğunu gösterir mi? Cevap: Hadika kitabının, 182. sayfasında, İmâm-ı Kastalani’nin Mevahib-i ledünniye kitabından alarak buyuruyor ki Allahü teâlâyı sevmek 2’ye ayrılır: Farz olan sevmek, farz olmayan sevmek. Farz olan sevmekle, emirleri yapılır. Yasaklarından sakınılır. Kaza ve kaderine…

Evliyanın En Üstünleri Kimlerdir?

Sual: Evliyanın en üstünleri kimlerdir? Cevap: Öncelikle şunu söyleyelim ki; Hiçbir velî, nebilerin (peygamberlerin) derecesine yükselemez. Ve velilerin, dereceleri ne kadar yüksek olursa olsun, Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına (ahkam-ı İslamiyyeye) uymaları lâzımdır. Velilerin en yükseği hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk‘dır “radıyallâhu anh”. Bundan sonra, en yükseği hazret-i Ömer-ül-Fâruk‘dur “radıyallâhu anh”. Ömer “radıyallâhu anh” müslüman olmadan…