Evliyadan Yardım İstemek Caiz mi?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 271 ve sonraki sayfalarında; “Ümmetimin üzerine sapık imamlar gelmesinden korkuyorum buyuruldu. Yani, müslümanları sapıttıran amirler, âlimler gelecek, kitaba uymayan fetvalar vereceklerdir. Bunlardan birçoğu dertleri, dileği olan, mezarıma gelsin, dileğini ona veririm derler. Ben Allaha çok yaklaştım. İbadet yapmak, benden affedildi der. Evliyâ, dilediğine yardım eder. Dilekler, onlardan istenilir. Sıkışanlar, onların…

Veli ve Keramet Ne Demek?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 168. sayfasında, “Evliyâ kerâmet olarak, diri ve ölü iken, istediklerine yardım edermiş. Şaşırdıkları, sıkıştıkları zaman, onlara yalvarıyor, yardım istiyorlar. Kabirlerine gidip, sıkıntılarının giderilmesini istiyorlar. Ölülerin kerâmet yapacaklarını zannediyorlar. Bunlara Ebdal, Nükaba, Evtâd, Nüceba, yetmişler, kırklar, yediler, dörtler, Kutub, Gavs gibi isimler takıyorlar. Bunların yalan olduğunu ibnül-Cevzi ve ibni Teymiyye bildirmektedir.…

Evliya Keramet Mi Satar?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabının 300. sayfasında, (Kerâmet, Allahü teâlânın mütteki olan müminlere ihsan ettiği bir şeydir. Duâ veya ibâdet edince ihsan eder. Velînin dileği ve gücü ile olmaz. Ben Veliyim, gaybleri bilirim diye ortaya çıkanlar, Velî değildir, şeytandırlar) diyor. Bu sözleri doğru mudur? Cevap: Kitabın müellifi, burada doğruyu inkâr edememektedir. Fakat, Evliyânın kerâmet sattığını söylemesi…

Sebeplere Yapışmak Lazımdır

ŞEREFÜDDİN MÜNİRİ’NİN “rahime-hullahü teâlâ” MEKTUBU: (Sebeplere Yapışmak Lâzımdır) Hindistan’da yetişmiş olan İslam âlimlerinin büyüklerinden Şerefüddin Ahmed bin Yahya Müniri “rahmetullâhi aleyh”, fârisî (Mektûbât) kitabının 18. mektubunda buyuruyor ki: İnsanların çoğu, şüphe ve hayal ile hareket ederek yanılıyorlar. Böyle bozuk düşünenlerden bir kısmı (Allahü teâlânın bizim ibâdetlerimize ihtiyacı yoktur. İbadetlerimizin Ona hiç faydası yoktur. İnsanların ibâdet…

85. Mektup (Mekatib-i Şerife)

Büyük âlim Abdullah-i Dehlevî’nin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Mekâtib-i Şerîfe kitabının 85. mektubu aşağıdadır: Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun! Gulâm-ı Ali ismi ile meşhur olan fakir Abdullah-i Kadri müceddidinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” mektubudur. Hindistan’da müslümanlar için yazmıştır. Allahü teâlâ, onun günahlarını affeylesin! (BİAT), söz vermek ve bu sözünde…

61. Mektup (Mekatib-i Şerife)

Büyük âlim Abdullah-i Dehlevî’nin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Mekâtib-i Şerîfe) kitabındaki 61. mektup, Hâce Hasan Mevdud’a yazılmış olup aşağıdadır: Üstünlüğünü gösteren kelimeleri yazmaya lüzum olmayan kıymetli Hâce Hasan Sâhib’in [Vahdet-i vücudu bildiren] yazılarının hepsi doğru, akla uygun, lüzumlu ve büyüklerin kabul edeceği, kıymetli bilgilerdir. Evliyâ-yı kirâmın “rahmetullâhi aleyhim” beğendikleri şeylerdir. O büyükler şiddetli sıkıntılar çekerek, canlarını…

Evliyanın Sözünü Tevil Etmek

Derin âlim, büyük Velî, Abdullah-i Dehlevî’nin “rahmetullâhi aleyh” (Mekâtib-i Şerîfe) kitabındaki 88. mektubu 11 sayfadır. Bu uzun mektubun son kısmının fârisîden tercümesi, aşağıdadır: Kurân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde öyle bilgiler vardır ki bunlar te’vil edilmeden anlaşılamaz. [Bir kelimenin, Allahü teâlâ ve Resûlullah tarafından, açık bildirilmemiş mânâlarından, İslamiyete uygun olanı seçmeye (Te’vil) denir. Bunu herkes yapamaz.]…

Fenafillah Nedir?

Sual: Fenafillah nedir? Cevap: İmâm-ı Rabbânî “rahmetullâhi aleyh”, Meârif-i Ledünniyye kitabında, 26. mârifette buyuruyor ki: (Fenâ) Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak demektir. (Âlem-i emr)de bulunan 5 latîfenin, insanda, birer sûreti, benzeri vardır. Bu 5 latîfeye, (Kalp), (Ruh), (Sır), (Hafi) ve (Ahfâ) isimleri verilmiştir. Evliyânın çoğu, bunları birbirinden ayırt etmemiş, hepsine ruh demişlerdir. Ruh deyince,…

Evliya Kime Denir?

Sual: Evliya kime denir? Evliyalar nasıl insanlardır? Cevap: Allahü teâlâya yakın ve sevgili kimselere evliya denir. Arapça olan evliyâ kelimesi, velî kelimesinin çoğuludur. Evliyâya, “evliyâullah” da denir. Evliyâ, Allahü teâlânın râzı olduğu şeyleri yapan, O’nun sevgisini yâni rızâsını kazanan, peygamberlerin gösterdiği doğru yolda bulunan zâtlardır. Bunların inançlarında hiçbir bozukluk olmadığı gibi, ibâdetleri de devamlıdır. Nefsin…

Keramet Nedir? Kimlerde Görülür?

Sual: Keramet nedir? Kimlerde görülür? Bir kimsede çok keramet görülmesi onun derecesinin yüksek olduğunun alameti midir? Cevap: Allahü teâlânın sevgili kullarında meydana gelen âdet dışı, alışılanın üstünde görülen, hârikulâde hâllere keramet denir. Doğru bir îtikâda, inanca sâhib olan ve her işinde İslâmiyete uyan kimselere Allahü teâlânın âdeti dışında, yâni fizik, kimyâ ile biyoloji kânunları dışında…