Evliya Kime Denir?

Sual: Evliya kime denir? Evliyalar nasıl insanlardır? Cevap: Allahü teâlâya yakın ve sevgili kimselere evliya denir. Arapça olan evliyâ kelimesi, velî kelimesinin çoğuludur. Evliyâya, “evliyâullah” da denir. Evliyâ, Allahü teâlânın râzı olduğu şeyleri yapan, O’nun sevgisini yâni rızâsını kazanan, peygamberlerin gösterdiği doğru yolda bulunan zâtlardır. Bunların inançlarında hiçbir bozukluk olmadığı gibi, ibâdetleri de devamlıdır. Nefsin…

İslam Hukukunda Kadılık Müessesesi Nasıldır?

Sual: Kadı kime denir? Kadılar ne iş yaparlar? İslam tarihinde ve Osmanlı tarihinde kadıların işlevi nasıldır? Kadıda aranan şartlar nelerdir? Cevap: Dînî ahkâma göre hüküm veren ve tatbik eden, hükûmetin idârî tasarruflara âit emirlerini yerine getiren kimseye kadı denir. İslâm hükümlerinin yürürlükte olduğu toplumlarda, halk arasında çeşitli sebeplerle meydana gelen dâvâların ve düşmanlıkların muhâkeme işlerine…