Miladi Takvime Göre Kutlama Yapmak Caiz mi?

Sual: Bazı özel günleri miladi takvime göre kutlamak caiz midir? Bu noktada ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Doğum günü ve mübarek geceler, hicri sene ile kutlanır. Tevbe sûresinin 37. âyetinde meâlen, “Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yarattıktan beri, ayların adedi 12’dir. Bunlardan 4’ü, haram olan aylardır. Bu 4 ayın haram olduğu kuvvetli dindir, [yani İbrahim ve…

Evliyadan Yardım İstemek Caiz mi?

Sual: Fethu’l-mecid isimli vehhabi kitabının 271 ve sonraki sayfalarında; “Ümmetimin üzerine sapık imamlar gelmesinden korkuyorum buyuruldu. Yani, müslümanları sapıttıran amirler, âlimler gelecek, kitaba uymayan fetvalar vereceklerdir. Bunlardan birçoğu dertleri, dileği olan, mezarıma gelsin, dileğini ona veririm derler. Ben Allaha çok yaklaştım. İbadet yapmak, benden affedildi der. Evliyâ, dilediğine yardım eder. Dilekler, onlardan istenilir. Sıkışanlar, onların…

Ahidname Nedir?

Sual: Ahidname nedir? Cevap: Andlaşma metnidir. 2 devlet arasında sulh ve asayişle ve diğer işlerle ilgili hususların üzerine yazılıp imzalanan, mühürlenen resmî kağıt, vesîka. Bu tabir, bir devletin kendi içinde çeşitli hususlarda tanzim ettiği bir evrak için de kullanılır. Ahîd, Arabça bir kelime olup, söz vermek, bir işin yapılmasını üstüne almak manasınadır. Name ise Farsça…

Şeytan Nasıl Yaratılmıştır?

Sual: Şeytan nasıl bir varlıktır? Nasıl yaratılmıştır? Cevap: Kibir ve gurûru sebebiyle, Allahü teâlânın; “Âdem’e secde ediniz” (Bakara sûresi: 34) emrine isyân edip. O’nun rahmetinden uzaklaştırılan iblisin ve buna tâbi olanların sıfatına şeytan denir. Şeytan kelimesinin; birine muhâlefet etmek, toprağa girmek, iple bağlamak gibi mânâları vardır ve uzak olmak, uzaklaşmak mânâsına kullanılan “Şe-ta-ne” kelimesinden türemiştir. Bâzıları…

Şeytanın Maksadı Nedir?

Sual: Şeytanın bu dünyada maksadı nedir? Onun şerrinden korunmak için ne tavsiye edersiniz? Cevap: Mu’az bin Cebel (radıyallahü anh) Abdullah ibni Abbâs’dan naklederek rivâyet etti. Abdullah bin Abbâs buyurdu ki: Bir gün Ensârdan birinin evinde Resûlullah‘la (sallallahü aleyhi ve sellem) birlikte bulunuyorduk. “Ey ev sâhibi! İçeridekiler! İçeri girmem için bana izin verir misiniz, görülecek işim…

Şeytan Değişik Şekillere Girebilir mi?

Sual: Şeytan değişik suretlere girerek insana zarar verebilir mi? Cevap: Şeytan ilk insandan beri âdemoğullarını yeryüzünde de rahat bırakmamakta, çeşitli sûret ve şekillere girerek onlara vesvese vermekte ve kötülüklere teşvik etmektedir. Şeytan, sâdece sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sûretine giremez. Sahîh-i Buhârî ve Müslim’de zikredilen, Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) rivâyet edilen hadîs-i şerîfde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi…

Şeytandan Korunmak İçin Ne Yapmalı?

Sual: Şeytanın şerrinden korunmak için neler yapılmalı? Cevap: Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmin Bakara sûresi 168. âyetinde meâlen; “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helâl ve temiz olmak şartıyla yiyin, şeytanın izini tâkib etmeyin. Çünkü, o hakîkaten sizin için apaçık bir düşmandır” ve Mâide sûresinin 91. âyetinde meâlen; “Muhakkak şeytan, şarabda ve kumarda aranıza kin ve düşmanlık düşürmek, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan…

Vesvese Nedir? Şeytanın Vesveseleri Nelerdir?

Sual: İnsanları günlük hayatlarında dâima rahatsız eden, şeytan tarafından insan kalbine verilen vesvesenin mâhiyeti nedir? Hangi düşünceler vesvesedir, hangileri değildir? Cevap: Vesvese; kalbe, şeytan ve insanın kendi nefsi tarafından getirilen çeşitli kötü düşünceler demektir. İnsanın kalbine her an çeşitli düşünceler gelmektedir. Bunlara İslâm dîninde hâtıra ismi verilir. İnsanın kalbine gelen hâtıra iyi ve kötü olmak…