Sual: Şeytan değişik suretlere girerek insana zarar verebilir mi?

Cevap: Şeytan ilk insandan beri âdemoğullarını yeryüzünde de rahat bırakmamakta, çeşitli sûret ve şekillere girerek onlara vesvese vermekte ve kötülüklere teşvik etmektedir. Şeytan, sâdece sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sûretine giremez. Sahîh-i Buhârî ve Müslim’de zikredilen, Ebû Hüreyre’den (radıyallahü anh) rivâyet edilen hadîs-i şerîfde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Her kim beni rüyâda görürse uyanık hâlinde görmüş gibidir. Şeytan benim sûretime giremez.” Ebû Katâde (radıyallahü anh) Resûlullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu anlattı: “Her kim beni rüyâda görürse, gerçekten görmüş demektir.” Şeytan, bâzan bir ihtiyar şeklinde, bâzan da başka sûretlerde insanların gözüne görünebilir. Âdem aleyhisselâm ve Havvâ vâlidemiz yeryüzüne indikten sonra, evlâdlarına, değişik sûretlerde görünerek vesvese vermiş ve onları hak yoldan uzaklaştırmağa çalışmıştır. Şeytan, Kâbîl’e kardeşi Hâbîl’i öldürmesi için vesvese verdi. Kâbîl öldürmenin nasıl olduğunu bilemediğinden şeytan, insan kılığında karşısına çıktı. Bir kuş tutup, taşın üstüne koyarak başka bir taşla başına vurmak sûretiyle; Kâbîl’e, kardeşi Hâbîl’i nasıl öldüreceğini gösterdi. Kâbîl de kardeşini aynı şekilde öldürdü.

Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmin A’râf sûresi 27. âyetinde meâlen; “Ey âdemoguları! Şeytan, ana ve babanızı fenâ yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak nasıl Cennet’ten çıkardıysa, sakın size de bir belâ yapmasın. Çünkü, şeytan ve kabîlesi sizi, kendilerini göremiyeceğiniz yerlerden görürler. Biz, şeytanları, îmân etmiyeceklere dostlar yaptık” buyurarak insanların şeytanın hîle ve şerrinden sakınmalarını emrediyor. Yine Kur’ân-ı kerîmin birçok yerinde, şeytanın insanların açık bir düşmanı olduğunu haber veriyor.

Peygamber efendimiz de (sallallahü aleyhi ve sellem) hadîs-i şerîfde; “Şeytan dedi ki: “Yâ Rabbî! İzzetin hakkı için canı çıkıncaya kadar onları (insanları) aldatacağım, doğru yoldan saptıracağım.” Allahü teâlâ da buyurdu ki: “İzzetim ve celâlim hakkı için istiğfâr ettikçe ben de onları affedeceğim” ve “Şeytan, âdemoğlunun damarında kan dolaşır gibi dolaşır, peşini bırakmaz” ve; “Şeytan, hortumunu, âdemoğlunun kalbinin üstüne koymuştur. O kimse Allah’ı zikr ederse (anarsa) hortumu kalkar, unutursa kalbi hortumun içine girer” buyurarak şeytanın hîlelerini bildiriyor ve ondan sakınmamızı tavsiye buyuruyor.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler