Sual: Evliyanın en üstünleri kimlerdir?

Cevap: Öncelikle şunu söyleyelim ki; Hiçbir velî, nebilerin (peygamberlerin) derecesine yükselemez. Ve velilerin, dereceleri ne kadar yüksek olursa olsun, Allahü teâlânın emirlerine ve yasaklarına (ahkam-ı İslamiyyeye) uymaları lâzımdır.

Velilerin en yükseği hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk‘dır “radıyallâhu anh”. Bundan sonra, en yükseği hazret-i Ömer-ül-Fâruk‘dur “radıyallâhu anh”. Ömer “radıyallâhu anh” müslüman olmadan önce, 39 müslüman vardı. Gizli ibâdet ederlerdi. Hazret-i Ömer müslüman olunca, “Bugünden sonra artık gizli ibâdet olunmaz” dedi. İslamiyette, açıkça ilk ibâdet eden, Ömer-ül-Fâruk’dur “radıyallâhu anh”. Bu ikisinden sonra Velilerin en yükseği, hazret-i Osman-ı Zinnureyn‘dir “radıyallâhu anh”. Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Rukayye ve Ümm-ü Gülsüm adındaki iki mübarek kızı ile “radıyallahü teâlâ anhünne” ard arda evlendiği için, “İki nur sâhibi” adı ile şereflenmiştir. Bu iki zevcesi ölünce, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Bekar bir üçüncü kızım daha olsaydı, onu da Osman’a verirdim” buyurdu. Bundan sonra, Evliyânın en üstünü, hazret-i Aliy-ül-mürteza‘dır “radıyallâhu anh”. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” Tebük gazasına giderken, hazret-i Ali’yi, Medine’de, Ehl-i beytini korumak için, kendi yerine vekil bırakmaya râzı oldu ve “Sen, bana, Harun’un Musa’ya olduğu gibisin. Şu kadar var ki benden sonra, hiç Peygamber gelmeyecektir” buyurmuştu. Bunun için, kendisine mürteza denildi. Resûlullahtan “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” sonra, bu dördünün hilafeti, üstünlükleri sırasına göre oldu.

Bunlardan sonra, Evliyânın en üstünleri ashâb-ı kirâmın hepsidir “radıyallâhu anhüm ecma’în”. Ashâb-ı kirâmın isimlerini ve aralarında olan muharebeleri söylerken, kalbimizin ve dilimizin onlara karşı saygılı ve iyi olması lâzımdır. Çünkü, onların birbirleri ile muharebeleri, ictihad ayrılığı idi. Onların bu işlerine de sevap vardır. Yanılanlarına bir sevap, doğru olanlarına iki sevap verildi. “Aşere-i mübeşşere” denilen 10 kişinin Cennete gideceklerini, Resûlullah haber verdi. Bunlar, 4 halife ve Talha ve Zübeyr ve Sad bin ebi Vakkas ve Saîd bin Zeyd ve Ebû Ubeyde bin Cerrah ve Abdurrahmân bin Avf’tır. Resûlullahın mübarek kızı hazret-i Fâtıma-tüz-Zehra “radıyallâhu anha” ile bunun iki oğlu, Hasan ve Hüseyin’in ve Hadice-tül-Kübrâ ve Âişe-i Sıddîka’nın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” da Cennetlik olduklarına inanırız. Bunlardan başka, hiç kimsenin ismini söyleyerek Cennetlik olduğunu söyleyemeğiz. Başka âlimlerin, Velilerin Cennete gideceklerini, çok zannederiz. Fakat, kesin söyleyemeğiz. Ashâb-ı kirâmdan sonra, Evliyânın en üstünü, “Tabiîn”in üstünleridir. Onlardan sonra “Tebe-i Tabiîn”in üstünleridir “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.

KAYNAK: Kıyâmet ve Âhıret

Tavsiye Yazı –> “Ayrılık Yaman Oldu” şiiri

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler