Sual: Bilinen Semavi dinlerden birisi olan Yahudiliği kısaca açıklar mısınız?

Cevap: Yahudi dini İsrail oğullarından Mûsâ aleyhisselâma îman edenlerin ve bunlardan çoğalarak zamanımıza kadar uzanan insanların dinidir. İbrahim “aleyhisselâm”ın oğlu İshak “aleyhisselâm”, bunun oğlu da Yakup “aleyhisselâm”dır. Hazret-i Yakub’un bir ismi de İsrail’dir. İsrail, Abdullah demektir. Allah’ın kulu mânâsınadır. Bunun için Yakub aleyhisselâmın 12 oğlundan çoğalan insanlara Beni İsrail (İsrail oğulları) denir.

Mûsâ “aleyhisselâm”, büyük bir Peygamber idi. Beni İsrail’e gönderilmiştir. Beni İsrail Mısır’da çoğaldı. Dinlerine sarılıp, ibâdet ederlerdi. Fakat, [Firavunlardan] zulüm ve hakaret görürlerdi. Bir rivayete göre Îsâ aleyhisselâmdan 1705 sene önce, Mûsâ aleyhisselâm Mısır’da tevellüd etti. 40 yaşına kadar Firavun’un sarayında yaşadı. Daha sonra akrabaları ile buluştu. Medyen’e gitti. Şuayb aleyhisselâmın kızı ile evlendi. Mısra dönmek için yola çıktı. Yolda, Tur dağında Allahü teâlâ ile konuştu. Allahü teâlâ Ona (On emir)i verdi. Mûsâ aleyhisselâm, (Evamir-i Aşere) 10 Emri tebliğ etti. Mûsâ aleyhisselâm Beni İsrail’i Mısır’dan çıkardı. Tur dağında Allahü teâlâ ile tekrar konuştu. Onlara tek bir Allaha imanın lazım olduğunu bildirdi. Allahü teâlânın gönderdiği (Tevrat) adlı kitabı onlara getirdi. Fakat onları, kendilerine vaat olunmuş topraklara götüremedi. Milattan evvel 1625 senesinde vefât ettiği tahmin ediliyor. Beni İsrail, Onun bu ilâhî telkinlerini bir türlü kavrayamadı.

Milattan evvel Asuri devleti iki defa ve Miladın 135 senesinde Roma imparatoru Andiriyan Kudüs’ü alarak yahudilerin çoğunu kılıçtan geçirdiler. Tevratları yaktılar. Tevrat unutuldu. Yahudiler, zamanla bozuldular. 71 fırkaya ayrıldılar. Tevrat’ı değiştirdiler. (Talmud) denilen din kitabı yazdılar ki (Mişna) ve (Gamara) diye iki kısımdır. Mîzanü’l-mevazin kitabı, yahudilerin ve hıristiyanların ellerindeki Tevrat ve İncil dedikleri kitapların Allah kelamı olmadıklarını ispat etmektedir. Kitap Fârisîdir. 257. sayfasında diyor ki “Yahudi îtikadına göre, Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma, Tur dağında Tevrat kitabını verdiği gibi, bazı ilimleri de ilhâm eylemiş. Mûsâ, bu ilimleri Harun’a, Yuşa’ya ve Eli-azar’a bildirmiş. Bunlar da, sonra gelen Peygamberlere ve nihâyet mukaddes Yehuda’ya bildirmişler. Bu da, miladın 2. asrında, bu ilimleri, 40 senede bir kitap haline getirmiş. Bu kitaba (Mişna) denilmiş. Miladın 3. asrında Kudüs’te ve 6. asrında, Babil’de Mişna’ya birer şerh yazılmış. Bu şerhlere (Gamara) denilmiş. Mişna ile iki Gamara’dan birini, bir kitap haline getirip, bu kitaba (Talmud) demişlerdir. Kudüs Gamarası’ndan meydana gelen Talmud’a (Kudüs Talmudu), Babil Gamarası’ndan meydana gelene (Babil Talmudu) demişlerdir. Hıristiyanlar bu 3 kitaba düşmandır. Bu düşmanlıklarının sebeplerinden birisi, Îsâ aleyhisselâmı asmak için hazırladıkları çarmıhı taşıyan ve çarmıha gerilme hadisesinde bulunan Şem’un, Mişna’yı rivayet edenler arasındadır derler. Talmut’ta müslümanların inandığı şeyler de bulunduğu için, hıristiyanlar, müslümanları bu bakımdan da inkâr ediyorlar”. Yahudiler kendi din adamlarına (Haham) derler. Talmud’u, Tevrat gibi okumaktadırlar. Eli-azar, Şuayb aleyhisselâmın oğludur.

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı: Barnabas İncilinin Hikayesi

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler