Suâl: Çocuklara selâm vermek lâzım mıdır, değil midir?

Cevâp: Fakîh Ebülleys “rahimehullah” (Bostân-ı fakîh) kitâbında diyor ki: Âlimler bu konuda ihtilâf etmişlerdir. Bir kısmı dediler ki: Çocuklara selâm verilmez. Çünki selâma cevâp vermek farzdır. Çocukların üzerine hiçbir farz yoktur. Bir kısmı da çocuklara selâm verilir demişlerdir. Âlimler bu söz üzerine amel etmektedirler. Çünki Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i Hasen ve Hüseyn’e “radiyallahü anhümâ” selâm vermişlerdir. Enes bin Mâlik “radiyallahü anh” buyuruyor ki: Ben Resûlullahın hizmetçisi idim. Çocukların bir arada olduğu bir yerden geçerken selâm verdi. Ammar bin Yasir’in oğlu Anbese “radiyallahü anhümâ” diyor ki: Ben çocuk idim. Çocuklarla evde bulunuyordum. Abdullah bin Ömer “radiyallahü anhümâ” bize uğradı, bize selâm verdi. [Tergibü’s-salat ve teysirü’l-ahkam]

Tavsiye Yazı –> Örnek Müslüman nasıl olur?

Tavsiye Yazı –> Kalp temizliği nasıl olur?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler