Sual: Cemaate yetişmek için acele etmek, koşmak caiz midir? Mescide gitme adabı nasıldır?

Cevap: İmam-ı Rabbani hazretlerinin Mektubat’ında tavsiye ettiği Farisi bir fıkıh kitabı olan Tergibü’s-salat kitabında diyor ki;

(Şir’atül İslâm) ve (Hakâyık) kitâblarında bildiriliyor ki: Bir mü’min mescide gitmek için ayağını evden dışarı atarken, “Bismillah, tevekkeltü alellah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” demelidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Evden çıkarken bu duâyı okuyan kimseye üç melek müjde verirler. Birincisi, (küfîte), bütün işlerin sana kâfi gelecektir der. İkincisi, (Vukîte), bütün belâlardan muhâfaza olunursun der. Üçüncüsü, hüdîte sana doğru yol gösterilir der” buyurdu. Mescide giderken yolda acele etmemeli, koşmamalı, aheste [yavaş yavaş] gitmelidir. Her ne kadar mescidde iftitâh tekbîri söylenmiş olsa bile acele etmemeli, sünneti gözetmelidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” “Mescide giderken yolda koşmayınız. [Sekîne ve vakar ile gidiniz.] Cemâ’ate yetişirseniz cemâ’at ile kılarsınız, yetişemez seniz yalnız kılarsınız” buyurmuştur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: “Bir kimse mescide gelir, cemâ’at ile namâzın kılınmış olduğunu görüp üzülür. Bu durumda cemâ’atin herbiri bir sevâb alırsa bu iki sevâb alır. Biri cemâ’ati taleb ettiği için, diğeri cemâ’ati kaçırması sebebiyle gönlüne oturan üzüntü içindir.”

Tavsiye Yazı –> Hanefi Mezhebine Dair

Tavsiye Yazı –> Dinimizi nereden öğreneceğiz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler