Sual: İmâm ikinci rekatte oturmayıp kalkarsa cemaat oturur mu? İmama uyarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cevâb: Mevkûfât isimli eserde vitr namazı anlatılırken bildiriliyor ki:

Beş şeyi imâm yapmazsa, cemaat de yapmaz:

1 — İmam kunut okumazsa cemaat de okumaz.

2 — İmam bayram namazlarındaki tekbîrleri yapmazsa, cemaat de yapmaz.

3 — İmam, dört rekatli namazın ikinci rekatinde oturmazsa, cemaat de oturmaz.

4 — İmam secde ayeti okuyup, secde etmezse cemaat de etmez.

5 — İmam secde-i sehv etmezse cemaat de etmez.

 

Dört şeyi imâm yaparsa, cemaat yapmaz:

1 — İmam ikiden çok secde yaparsa, cemaat yapmaz.

2 — İmam bayram tekbîrini, bir rekatte üçten çok yaparsa, cemaat yapmaz.

3 — İmam cenaze namazında, dörtten çok tekbîr yaparsa cemaat yapmaz.

4 — İmam beşinci rekate kalkarsa, cemaat kalkmaz, imamı bekler, beraber selam verirler.

 

On şeyi imâm yapmazsa, cemaat yapar:

1 — İftitah tekbîrinde el kaldırmak.

2 — Sübhâneke okumak.

3 — Rükûa eğilirken, tekbîr getirmek.

4 — Rükûda tesbîh okumak.

5 — Secdelere yatıp, kalkarken tekbîr söylemek.

6 — Secdelerde tesbîh okumak.

7 — Semi’allahü demezse, rabbena lekel-hamd demek.

8 — Ettehiyyâtüyü sonuna kadar okumak.

9 — Namaz sonunda selam vermek.

10 — Kurban bayrâmında, 23 farzdan sonra selam verir vermez, tekbîr okumaktır. Bu 23 tekbîre, teşrik tekbîrleri denir.

 

Kaynak: Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye

Tavsiye yazı: Cemaatle Namaz Nasıl Kılınır?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler