Sual: Vitir namazında hangi sureleri okumak tavsiye  edilmiştr?

Cevap: (Hidâye) ve (Kâfî) de diyor ki: Vitir namazında bizim âlimlerimize [Hanefi mezhebine] göre muayyen (belirli) bir kıraat yoktur. Bizim âlimlerimize göre her üç rek’âtte Fâtiha ve bir sûre okunur. Muayyen (belli) sûreleri okumak şart değildir. İmâm-ı Şâfiî’ye göre vitir namazında kıraat belirlidir. Birinci rek’atte İnnâ enzelnâhü (Kadr sûresi), ikincide Kul yâ eyyühel kâfirûn (Kafirun sûresi), üçüncüde Kul hüvallahü ehad (İhlas sûresi) sûreleri okunur. Zira Resûlullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) böyle okuduğu rivayet edilmiştir. Aişe (radıyallahu anha) babasından rivayet ederek demiştir ki: Bazen Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) birinci rek’atte Sebbihisme [a’lâ sûresi], ikincide Kâfirûn, Üçüncü rek’atte de İhlâs sûresini okurdu. Bazen de birinci rek’atte Kâfirûn, ikincide İzâ câe [nasr], üçüncüde Tebbet sûresini okurdu. Bazen de birinci rek’atte İnnâ enzelnâhü, ikincide İzâ zülzilet, üçüncüde Elhâkümüttekâsür sûrelerini okurdu. Buradan anlaşılıyor ki, vitir namazında belirli bir kıraat yoktur. (Şerh-i Kudûrî) de diyor ki: Vitir namazında Fâtiha ve Kur’ân-ı kerîmden istediğini okuması câizdir. Ama müstehab olan yukarıda zikredilen sûreleri okumaktır. Tevfîk ve yardım Allahu teâlâdandır. (Tergibü’s-salat ve teysirü’l-ahkam)

Tavsiye Yazı –> Dinin emir ve yasakları nelerdir?

Tavsiye Yazı –> Abdest ve namazda vesvese

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler