Sual: Namazda selam vermek farz mıdır, yoksa vacip midir?

Cevap: (Mebsût) da diyor ki: Namazda selâm vermek farzdır. Bu rivayet (Manzûme) dedir. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “İftitah tekbiri namaza muhalif olan işleri harâm kıldığı gibi selâm da bu işleri helal kılar.” Ama âlimler, iftitah tekbirinin farz olması sabit ve ma’lûm olmuştur, dediler. Bu konuda Allahu teâlâ “Rabbini tekbir et” buyurmuştur. Selâm vermenin farz olması bir tek hadîse kalmıştır. Hadîs-i vâhid ile de farziyyet sabit olmaz. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir köylüye abdest ve namazı öğretti. Buyurdular ki: “Namazın son oturuşunda Ettehiyyâtü’yü okursun. Abduhu ve resûluhu deyince namazın tamam olmuş olur. Bundan sonra ister oturur, istersen kalkar gidersin.” Köylü, yâ Resûlallah! Farz olarak üzerimde bir şey kaldı mı, diye sorunca, Peygamberimiz, “Hayır kalmadı” buyurdular. Eğer selâm vermek farz olsaydı, Peygamberimiz o köylüye öğretirdi. Abdullah ibni Mes’ûd (radıyallahu anh)’ın rivayetinde, “Son secdeden başını kaldırıp Ettehiyyâtü’yü okuyacak kadar oturursan namazın tamam olur. İstersen oturursun, istersen gidersin.” buyurulmuştur. Buradan anlaşılıyor ki namazda selâm vermek farz değildir. Vâcib de değildir. Ama âlimlerimiz vâcib demişlerdir. Çünki Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) selâmı hiç terk etmemiştir. İmâm Ebû Bekir Hâherzâde (rahimehullah), selâm namazdan değildir. Eğer namazdan olsaydı Peygamberimiz “Selâmdan önce namaz tamam olur” buyurmazlardı, demiştir. İmâm Şemseddin Serahsî (rahimehullah) ise, “Selâm namazdandır. Çünki âlimlerimiz, selâmı geciktirince secde-i sehv lâzım gelir” demiştir. Bu rivayet (Manzûme) dedir. Alimlerimize göre sağa ve sola olmak üzere namazda selâm ikidir. (Tergibü’s-salat ve teysirü’l-ahkam)

Tavsiye Yazı –> Tavsiye edilen bazı ameller

Tavsiye Yazı –> Namaz kılması mekruh olan vakitler nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler