Teşrik Tekbiri Vacip Midir?

Sual: Teşrik tekbirleri ne zaman okunur? Vacip midir? Cevap: İmâmeyne göre, Arefe günü, yani Kurban bayramından önceki gün sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, 23 vakitte hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemâat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini, yine bu bayram günlerinden birinde kazâ edince, selâm verir vermez, (Allahümme…

Vitir Namazında Hangi Sureler Okunur?

Sual: Vitir namazında hangi sureleri okumak tavsiye  edilmiştr? Cevap: (Hidâye) ve (Kâfî) de diyor ki: Vitir namazında bizim âlimlerimize [Hanefi mezhebine] göre muayyen (belirli) bir kıraat yoktur. Bizim âlimlerimize göre her üç rek’âtte Fâtiha ve bir sûre okunur. Muayyen (belli) sûreleri okumak şart değildir. İmâm-ı Şâfiî’ye göre vitir namazında kıraat belirlidir. Birinci rek’atte İnnâ enzelnâhü…

Tadil-i Erkanın Önemi Nedir?

Sual: Namazda tadil-i erkan nedir? Hükmü nedir? Ehemmiyeti Nedir? Cevap: Namazın vâciplerinden biridir. Namazın belli yerindeki rükünleri doğru yapmak, namazı belli tertip ve düzene uygun olarak ve hakkını vererek kılmaktır. Ta’dîl-i erkân, namazda 5 yerde hareketsiz durmaktır. Rükûda, secdelerde, rükûdan doğrulunca ve iki secde arasında, her uzuv hareketsiz olduktan sonra biraz durmaktır. Her namazın 5…

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Sual: Tilavet secdesi nasıl ve hangi durumlarda yapılır? Cevap: Kurân-ı Kerîmde, 14 yerde, secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyanın veya işitenin, mânâsını anlamasa da, bir secde yapması vâcibdir. Başkasının okuduğu yerde bulunan, fakat işitmeyen kimse, secde etmez. Secde ayetini yazan, heceleyen, secde yapmaz. Tercümesini okuyan veya işiten, bunun secde ayeti olduğunu anlarsa, secde yapar. Namaz…

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

Sual: Vitir namazı kaç rekattir? Nasıl kılınır? Ne zaman kılınır? Cevap: Vitir namazı, 3 rekattir. 3. rekat bitince selam verilir. 3 rekatte de Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. 3. rekatte, zamm-ı sûre okuduktan sonra, iki el, iki yana salıverilmeden, doğruca kulaklara kaldırılarak “Allahü ekber” denir. Sonra eller, iki yana salıverilmeden, doğruca bağlanır. Hemen iki Kunut…

Namazın Vacipleri Nelerdir?

Sual: Namazın vaciplerinden birisi unutularak terk edilirse secde-i sehv lazım olur deniyor. Namazın Vacipleri nelerdir? Vacipleri bilerek veya bilmeyerek terk etsek ne lazım gelir? Cevap: Hanefi mezhebinde namazın vacipleri şunlardır; 1) Fâtiha okumak 2) Fâtihadan sonra bir sûre veya âyet okumak 3) Fâtihayı ve zamm-ı sureyi farzların 1. ve 2. rekatlerinde, vâcib ve sünnetlerin her…

Teşrik Tekbirlerini 3 Defa Söylemek Müstehab Mı?

Sual: Teşrik tekbirlerinin üç defa söylenmesi müstehab mıdır? Cevap: Teşrik tekbiri ki, teşrik günleri tekbîri demektir, vaciptir. ‘Sayılı günlerde Allahı Zikredin’ âyet-i kerimesi ile (Bakara: 184) meşru olmuştur. Arefe günü sabah namazından itibaren, bayramın son günü ki, Zilhiccenin 13.  günüdür, ikindi namazına değin her farz akîbinde alınır. Yani, zikrolunan müddet içindeki 23 vakit namazı müteakip,…

Sehiv Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Sual: Cuma namazında, zuhr-ı âhiri kılarken özür secdesi yapacaktım. Oturdum. Ettehiyatüyü okudum. Salli duasında özür secdesi yapacağım aklıma geldi ve salli duasını bırakıp  (veya okumuş da olabilirim)  özür secdesi yaptım. Bunun namaza bir zararı olur mu? Bir de çok kısaca, birer cümle ile hangi hallerde özür secdesi yapılacağından bahseder misiniz? Cevap: Bahsettiğiniz secdeye sehv (yanılma)…

Secdeye Dâir

Namazda alnı ve burnu yere koymaya secde denir. Secde, Allahü teâlâya karşı kulluğu arz etmenin, tevâzu ve saygının son derecesidir. İnsanın küçüklüğünü ve muhtâc bir varlık olduğunu göstermesidir. Secde, Allahü teâlâya ibâdet için yapılır. Âdem aleyhisselâma rûh verilip canlanınca, Allahü teâlânın emri üzerine melekler ona secde etmişlerdir. Rivâyete göre bu secde eğilmek sûretiyle yapılmıştır. Meleklerin…

Mesbuk Namazı Nasıl Tamamlar?

Sual: Mesbuk kime denir? Mesbuk namazı nasıl tamamlar? Cevap: Mesbûk, yanî imâma 1. rekatte yetişemeyen bir kimse, imâm iki tarafa da selâm verdikten sonra, ayağa kalkarak yetişemediği rekatleri kazâ eder ve kırâatleri, 1., sonra 2., sonra 3. rekat kılıyormuş gibi okur. Oturmağı ise, 4, 3 ve 2. rekat sırası ile, yanî sondan başlamış olarak yapar.…