İtikadî Mezhepler Nelerdir?

Sual: İtikadi mezhepler nelerdir? Nasıl ortaya çıkmışlardır? Cevap: İslâmiyet, bütün insanlara yalnız bir tek îmânı ve îtikâdı emretmektedir. Bu îmânın esaslarını ve nasıl îtikâd edileceğini bizzat Muhammed aleyhisselâm tebliğ etmiştir. İnsanlara, kendilerini ve her şeyi yaratan Allahü teâlâyı haber veren Peygamberimiz, Allahü teâlâya, O’nun yarattıklarına ve O’nun emir ve yasaklarına îmânın nasıl olacağını da bildirmiştir.…

Akika Kurbanı Nedir?

Sual: Akika kurbanı nedir? Ne zaman kesilmesi gerekir? Cevap: Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek niyeti ile hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vâcib olan kimsenin, 7. günü isim koyması ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından, erkek için iki kız için bir…

Seni Seven Aşıklar

Seni seven âşıkların, gözü, gayra bakmaz imiş, seni maksud edinenler, dünya ahret anmaz imiş. Gönlün sana verenlerin, ilmi sana erenlerin, gözü seni görenlerin, talihleri sönmez imiş. Ölmez imiş âşık canı, hiç çürümez imiş teni, aşk her kimi kıldı fânî, ona zeval ermez imiş. Emrine baş eğenlerin, vuslatına erenlerin, bülbül gibi ötenlerin, kimse dilin bilmez imiş.…

İbadetler Kaç Kısımdır?

Sual: İbadetler kaç kısımdır? Bunlardan hangilerini kişinin bizzat kendisi yapması lazımdır, hangilerini başkalarını vekil tayin ederek yaptırabilir? Ve hangi ibadetlerin sevabı başkasına hediye edilebilir? Cevap: İbadetler üç kısımdır: 1)  Yalnız beden ile yapılan ibâdetler. Namaz, oruç, Kurân-ı Kerîm okumak, zikir söylemek böyledir. Hiç kimse, başkası yerine, beden ibâdeti yapamaz. Herkesin kendisi yapması lâzımdır. Kendi yerine…

Namazın Vacipleri Nelerdir?

Sual: Namazın vaciplerinden birisi unutularak terk edilirse secde-i sehv lazım olur deniyor. Namazın Vacipleri nelerdir? Vacipleri bilerek veya bilmeyerek terk etsek ne lazım gelir? Cevap: Hanefi mezhebinde namazın vacipleri şunlardır; 1) Fâtiha okumak 2) Fâtihadan sonra bir sûre veya âyet okumak 3) Fâtihayı ve zamm-ı sureyi farzların 1. ve 2. rekatlerinde, vâcib ve sünnetlerin her…