Dinde Aşırı Gitmek Caiz mi?

Sual: Dinde aşırıya gitmek nedir? Caiz midir? Bu meselede ölçümüz ne olmalıdır? Cevap: Dinin emretmediği şeyleri dindendir diye yapmak; dinde vesvese etmek; dinin hükümleri arasındaki hiyerarşik sıralamaya riayet etmemek; nafile ibadetleri yapacağım diye farzları kaçırmak veya haram işlemek; cevazları bırakıp hep azimetle amelde ısrar etmek; halk arasında dini amelleriyle parmakla gösterilmek aşırılıktır.  Kur’an-ı kerim Müslümanları…

Peygambere Tabi Olmak Nasıl Olur?

Sual: Peygamber efendimiz Muhammed “aleyhisselam”a tabi olmak nasıl olur? Cevap: Ona tâbi olmak Ahkâm-ı İslâmiyyeyi beğenip, seve seve yapmak ve Onun emirlerini ve İslamiyetin kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve âlimlerini, sâlihlerini büyük bilip, hürmet etmektir ve Onun dinini yaymaya uğraşmak demektir ve Allahü teâlânın emirlerine uymak istemeyenleri sevmemektir. Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Bidat…

İbadet Taat ve Kurbet Nedir?

Sual: İbadet, taat ve kurbet ifadeleri ne demektir? Cevap: Mîr’atü’l-mekasıd kitabı, 73. sayfada ve İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh” abdestin niyetinde ve (Milel-Nihal) tercümesi, 54. sayfasında diyor ki amel, yani iş 3’e ayrılır: (Masıyet) yani günah olan işler. Bunlar, Allahü teâlânın beğenmediği şeylerdir. Allahü teâlânın emrettiği şeyi yapmamak veya yasak ettiğini yapmak masıyettir. (Tâat) yani Allahü…

Vacip Nedir?

Sual: Vacib nedir? Vacibe misaller verebilir misiniz? Cevap: İslâm dîninde zannî (kat’î ve açık olmayan) delille bildirilen emirler, işlere vacip denir. Zannî delîl, ya mânâsı kapalı bir âyet-i kerîmedir, yâhut bir sahâbînin Peygamber efendimizden sallallahü aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadîs-i şeriftir. Vâcib, Allahü teâlânın emridir. Fakat farz gibi açıkça ve kesin olarak bildirilmemiştir. Bu…

İslam Hukukunda Keffaretler Nelerdir?

Sual: Keffaret nedir? Kaç çeşit keffaret vardır? Cevap: Günahları örten, işlenen günahların ve yapılan hatâların bağışlanması için yerine getirilen cezâî ibâdete keffaret denir. Lügatte, “günahı mahv etmek, örtmek” mânâsınadır. İslâm dîninde bâzı ibâdetlerde veya davranışlarda yapılan yanlış ve eksik işlerden dolayı, Allahü teâlâdan af dilemek, bağışlanmasını istemek niyetiyle yapılan ve cezâî tarafı da bulunan ibâdetlerdir.…

32 Farz Nelerdir?

Sual: 32 farz nelerdir? Bunları ezberlemek her müslümana farz mıdır? Cevap: İslâm dîninde, mükellef yâni akıl bâliğ, akıllı ve yetişkin kadın erkek her Müslümanın, en önce öğrenmesi gereken, 32 dîni emre 32 farz denir. Allahü teâlânın, İslâm dîni ile insanlara bildirdiği emir ve yasakları çoktur. Bunlardan îmân etmek, bütün insanlara emredilmiştir. Herkes için îmân zarûrîdir.…

Kaç Çeşit Amel Vardır?

Sual: Amel nedir? Kaç çeşit amel vardır? Cevap: İnsanın bilerek veya düşünerek yaptığı iş, hareket ve davranışa amel denir. Dini manası; Allahü tealanın yapın veya yapmayın diye emrettiği işlerle, yapılıp yapılmamasını insanlara bıraktığı işlerdir. Dünya ve ahirette ceza ve mükafat konusu olan bütün işler ameldir. İyi ameller insanı dünyada ve ahirette rahata kavuşturur. Kötü ameller…

Farzlar Nelerdir?

Sual: Farz ne demektir? Dinimizde neler farzdır? Cevap: Allahü teâlânın Kur’ân-ı kerîmde yapılmasını açıkça emrettiği şeylere, yâni emirlere farz denir. Bu emirler Kur’ân-ı kerîmde kat’î delille, yâni açıkça bildirilmiş ve sözbirliğiyle anlaşılmışlardır. Emirlerin hem inanılması, hem de yapılması îcâb eder. Bunlara inanmayan İslâmiyetten çıkar. İnanıp da yapmayan günahkâr, yâni suçlu, kabahatli olur. İslâm dîninin bildirdiği…

Günah Nedir? Kaç Çeşit Günah Vardır?

Sual: Günah nedir? Kaç çeşit günah vardır? Hangi fiiller günahtır? Cevap: Dinde yasaklanan şeylere günah denir. Allahü teâlânın, peygamberlerinin emirlerine aykırı her şey, iş, söz, davranış. Günah, Farsça bir kelime olup, Arapçada “ma’siyet, ism, zenb” kelimelerinin karşılığıdır. Günah lügatte, “isyan, karşı gelme, suç, kabahat” mânâlarına gelir. Allahü teâlâ insanları ebedî (sonsuz) saâdete kavuşturmak için peygamberleri…

İnsan Niçin İbadet Eder?

Sual: İbadet nedir? İnsan niçin ibadet eder? Cevap: İbadet; kulluk etmek, tapmak, tapınmak demektir. İslâmiyette ibâdet, bütün varlıkları yaratan Allahü teâlâya karşı saygı göstermek, O’nun emir ve yasaklarına uymaktır. Tapınmak duygusu ve ihtiyâcı, insanoğlunun rûhî yapısında tabiî olarak vardır. Târih boyunca gelmiş, geçmiş bütün insan topluluklarında görülen ortak özelliklerden biri de, kendi inançlarına göre bir…