Sual: Mesbuk kime denir? Mesbuk namazı nasıl tamamlar?

Cevap: Mesbûk, yanî imâma 1. rekatte yetişemeyen bir kimse, imâm iki tarafa da selâm verdikten sonra, ayağa kalkarak yetişemediği rekatleri kazâ eder ve kırâatleri, 1., sonra 2., sonra 3. rekat kılıyormuş gibi okur. Oturmağı ise, 4, 3 ve 2. rekat sırası ile, yanî sondan başlamış olarak yapar. Meselâ, yatsının son rekatine yetişen kimse, imâm selâm verdikten sonra, kalkıp, 1 ve 2. rekatde Fâtiha ve sûre okur. 1. rekatde oturur, 2.de oturmaz. (Umdetü’l-islâm)da (Fetâvâ-yı Attâbî)den alarak diyor ki, (Mesbûk, yanî imâma 1. rekatte yetişemiyen, imâm son rekatde otururken, Ettehıyyâtüyü erken bitirse, imâm selâm verinceye kadar Kelime-i şehâdeti tekrâr tekrâr okur. Süküt etmez. Namâzda, okumak lâzım olan yerde, süküt etmek harâmdır. Salavât da okumaz. Çünki, son rekatte oturan salevât okur. 1. ka’dede salavât okursa, secde-i sehv lâzım olur.

Ka’de-i ûlâda Allahümme selli derse, namâzı fâsid olur.) Mukîm, edâ ederken ve kazâ ederken de, misâfire uyabilir. Misâfir, 4 rekatli olan farzları edâ ederken, mukîme uyabilir. Yetişemediği rekat olursa, imâm selâm verdikten sonra 4’e tamâmlar. Çünki, mukîm imâma vakit içinde uyan misâfirin namâzı değişerek, imâmın namâzı gibi 4 rekat olur. Kazâyı 2 rekat kılması lâzım olduğundan, mukîm imâma uyamaz. Çünki, oturması ve okuması farz olan, nâfile olana uymuş olur. Bir rekati kaçıran kimse, o namâzı cemâat ile kılmamış olur. Fakat, cemâat sevâbına kavuşur. Son rekati de kaçıran, imâma teşehhüdde yetişirse, cemâat sevâbını kazanır. İftitâh tekbîrini imâmla birlikde söylemenin ayrıca çok sevâbı vardır.

(Umdetü’l-islâm)da diyor ki, (Cemâate gelen, imâmı rükü’da görürse, ayakta tekbîr getirip, rükü’a eğilir. Tekbîri eğilirken söylerse, namâzı sahîh olmaz. Eğilmeden, imâm kalkarsa, o rekate yetişmemiş olur).

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler