Sual: Resululllah aleyhisselâmın namaz kılarken küçük çocuk olan torunlarının yanında koşturup sırtına çıktığı rivayeti doğru mudur?

Cevap: Namazda çocuğu kucağına almak mekruhtur. Amel-i kesir ile yaparsa, namazı bozar. Çocuk kendiliğinden gelip çıkar ve kendisi az hareketle indirirse, zararı yoktur. Resulullah’ın evi, Mescid’in bitişiğinde idi. Kapısı da deri bir perde ile örtülü idi. Bu kapıdan mescide geçilirdi. Küçük çocuğun namaz kılarken mescide geçmesi veya Cedd-i Emced’inin yanında dolaşması tabiidir. Sahihayn’da geçen ve Ebu Katâde’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Peygamber aleyhisselâm kızı Zeyneb’in kızı Ümâme’yi namazda kucağına alır; secde ettiği zaman bırakır; ayağa kalktığında tekrar kucağına alırmış. İbni Âbidin’de namazda çocuğu kucağına almanın mekruh olduğu anlatılırken bu meseleyi izah sadedinde diyor ki: Hacet yokken namazda çocuğu kucağa almak mekruhtur. Bir kavle göre, bu bâbta vârid olan hadis, nesh edilmiştir. İkinci bir cevap, Bedâyi’de zikr edilendir. Buna göre Peygamber aleyhisselâmın çocuğu kucağına alması ihtiyaçtan dolayı idi. O anda çocuğa bakacak kimse yoktu. Mekruh sayılmaması bundan idi. Yahud bunun namazı bozmadığını fiilen göstermek için çocuğu kucağına almıştı. Hacetten dolayı böyle bir şeyi zamanımızda bizden birinin yapması da mekruh olmaz. Ama hacet yokken yaparsa mekruh olur. Muhakkık ulemadan İbni Emir-i Hac, Hilye nam eserinde bu mesele üzerinde uzun uzadıya beyanatta bulunmuş; ‘Resulullah aleyhisselâmın bunu yapması, meşru olduğunu, namazı bozmadığını fiilen göstermek içindir’ demiştir.” Şu halde, müminlerin hadis-i şeriflerin zâhiriyle amel etmek yerine; müctehid âlimlerin bu hadis-i şeriflere nasıl mânâ verdiğine bakması, yani fıkıh kitaplarına tâbi olması lâzımdır. Zira mesele, ictihad mahallidir.

 

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler