Sual: Bayram namazından sonra hoca minbere çıkıp tekbirâ dedikten sonra cemaatin sesli bir şekilde tekbir getirmesi caiz midir?

Cevap: Cemaat de tekrar eder (Nimet-i İslam)

 

Sual: Bayram namazında mesbuk olan nasıl kılar?

Cevap: İmama birinci rekatte uyan kimse imam tekbir aldıktan sonra ayakta iken yetişirse kendi reyi ile o anda tekbir alır. Tekbir almaz da imam onun tekbirinden evvel rükü’a giderse ayakta tekbir almaz. Lâkin rükü’ eder. Rükü hâlinde tekbir alır. Sahih kavil budur. Zira rükü için kıyam hükmü vardır, Vacibi ifa, sünneti ifadan daha evladır. Şayet bir rek’ate yetişememişse evvela kıraatı okur; tekbirler birbiri ardına gelmesin diye sonra tekbir alır. (İbn Âbidîn.)

 

Sual: Cenaze namazi başlanırken abdesti olmayan kimsenin, cenaze namazına yetişmek için hemen teyemmum ederek namaz kılması caiz midir?

Cevap: Cenaze ve bayram namazında, kaçırıldığı takdirde bedeli olmadığı için, kaçırmaktan korkan teyemmüm ederek uyabilir.

 

Sual: Bayram namazının ikinci rek’atinin dördüncü tekbirinde imam rükü’ yerine doğrudan secdeye gitse ve sehiv secdesi yapmazsa ne olur?

Cevap: Rükü’ farzdır. Hatırına gelince dönüp rükü’yu yapar, tekrar secde edip sehv secdesi yapar. Selâm vermişse, namazı iade gerekir.

 

Sual: Hatibin hutbe okurken taharet üzere bulunmasının hükmü nedir?

Cevap: Cünüb iken bile hutbe okumak sahih, ama mekruhtur. (İbni Abidin)

 

Sual: 1433/2012 senesi kurban bayramını Türkiye Perşembe, Suudi Arabistan ise Cuma günü yapmaktadır. Hangisine itibar etmek gerekiyor?

Cevap: 15 Ekim 2012 Pazartesi günü Greenwich saatiyle 12:03’de ictimâ, 16 Ekim 2012 Salı günü Greenwich saatiyle 01:20’de rü’yet vâki olacaktır ve hilal ilk defa Güney Amerika’nın güneydoğu sahillerinden itibaren görülmeye başlayacaktır.

İctimâ günü olan 15 Ekim 2012 Pazartesi günü ay güneşten Ankara’da 15 dakika, Mekke’de ise 8 dakika önce batmaktadır. Güneş battığı anda hilal Ankara’da 2° 30′, Mekke’de ise 1° 41′ ufkun altında bulunduğundan hilâl görülemeyecektedir.

Rü’yet ve Zilhicce ayının birinci günü olan 16 Ekim 2012 Salı günü ay güneşten; Ankara’da 29 dakika sonra Mekke’de ise 43 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilâl Ankara’ da 4° 16′, Mekke’ de ise 8° 27′ ufkun üstünde bulunmaktadır. Bu sebeple Ankara’dan hilâl görülemezken, Mekke’den hilâl görülebilecektir. Dolayısıyla 10 Zilhicce 1433 günü olan 25 Ekim 2012 Perşembe, takvim hesabına göre Kurban Bayramı’nın birinci günüdür.

Ramazan hilâli dünyanın bir yerinde görülürse, Hanefî mezhebine göre diğer beldelerde de Ramazan başlar. Bir başka deyişle ihtilâf-ı metâli’e itibar olunmaz. Şâfiî’de ihtilâf-ı metâli’e, yani hilâlin her beldede görülmesine itibar edilir. Zilhicce ayı bunun hilâfınadır. Zilhicce hilâlinin bir yerde görülmesi ile dünyanın her yerinde bayram başlamaz. O beldede hilâlin şer’en görülmesi, hiç değilse görülebilir olması lâzımdır. Bunun ne zaman olduğu da hesapla bilinebilir. Bu bir fıkıh kâidesidir. Dört mezhebde de böyledir. Suudi Arabistan’da bayram Cuma günüdür. Hilâl 16 Ekim Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece dünyadan gözükmekte ise de, Mekke’de gözükmediği için ertesi gün tekrar gözetlenmesi gerekmez ve Zilka’de ayı otuz güne tamamlanır ve Zilhicce’nin ilk günü Mekke için Çarşamba olur. Bayram da Cuma günüdür. Türkiye’de de vaziyet Mekke gibidir. Kurbanları ihtiyaten ikinci gün kesmek iyi olur. Bayram namazı mutlaka cemaatle kılındığı için herkesle beraber kılmak gerekir. Teşrik tekbirlerine de Çarşamba başlanıp Pazar bitirilir. Pazartesi de söylemeye lüzum yoktur. Fitneye sebebiyet verebilir.

 

Sual: Su olsa bile cenaze ve bayram namazını kaçırmamak için teyemmüm edilip de, Cuma namazı için edilememesinin sebebi nedir?

Cevap: Cuma namazının bedeli öğle namazıdır. Bir özür sebebiyle kılınamazsa, öğle namazı kılınır ve Cuma’nın yerine geçer. Ama cenaze ve bayram namazının bedeli yoktur. (Nimet-i İslâm)

 

Sual: Şehirde kurban kesecek olanın, bayram namazının arkasından hatibin hutbesini bitirmesini beklemesi şart mıdır?

Cevap: Hutbeden evvel kurban kesilebilir. Ama imam hutbeyi bitirmeden kurbanını keserse mekruhtur. (İbni Abidin)

 

Sual: Bayram namazına ilk rek’atin rükûunda yetişen kimse ne yapar?

Cevap: Yetiştirebilecekse, zâid tekbirleri ellerini kaldırmadan alıp, sonra rükûya iner. Yetiştiremeyecekse, terk eder. İkinci rek’atte uymuşsa imam selâm verdikten sonra kalkıp kılacağı rek’atte bu tekbirleri alır. Almazsa namaz nafileye döner. İade ve kazâsı da mümkün değildir.

 

Sual: Bayram namazı dârülharbde de vâcib midir?

Cevap: Hanefî’de hayır. Zira Cuma’nın şartlarım ve vâciplerini hâiz olanlara vâciptir. Sıhhatinin şartları, bütün namazların şartları gibi olup, fazla olarak, bunda Cuma sıhhatinin şartları aranır. Yalnız hutbe, müstesnadır ki, Cuma namazında hutbe sıhhat şartıdır ve namazdan evveldir; bayram namazında şart olmayıp sünnettir ve namazdan sonradır. Diğer üç mezhebde Müslümanlar toplanıp bayram namazı kılabilir.

 

Sual: Özür sahibi, bayram namazında ne zaman abdest alır?

Cevap: İşrak vakti girince.

 

Sual: Bayram namazını kılamayan kendisi kılabilir mi?

Cevap: Bayram namazı, Cuma namazı gibidir. Şehirde, camide cemaatle ve izn-i sultan ile kılınır. Evinde münferid veya cemaatle kılınamaz. Bayram namazını kılamayan kimsenin evinde 4 rek’at duha (kuşluk) kılarsa, sevap kazanacağına dair İbni Mes’ud hazretlerinden rivayet vardır.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler