Nasıl Tevekkül Sahibi Olunur?

Sual: Tevekkül nedir? Nasıl tevekkül sahibi olunur? Cevap: Dînimizde Müslümanların, bütün işlerinde Allahü teâlâyı vekil etmeleri; bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya güvenmeleri; bütün işlerini Allahü teâlâya ısmarlamaları; kalben O’na îtimât etmelerine denir. Lügatta “vekil etme” mânâsına gelir. Tevekkül, kalbin yapacağı bir iştir ve îmândan meydana gelir. Öğrenilmesi güç, yapması ise daha güçtür.…

Alim Kime Denir?

Sual: Alim kime denir? Cevap: Geniş bir genel kültür sahibi olup, belli bir mevzuda da derinleşerek yetişmiş, mütehassıs (uzman)  kimseye alim denir. İnsanların bütün ilim dallarına vakıf olması normal olarak imkansızdır. Her geçen gün ilerleyen ve değişen fen bilgilerinin bile, ancak sadece bir veya bir kaç dalında geniş bilgi sahibi olunabilmektedir. Bazı kabiliyetli kimseler, temel…

Müşebbihe Fırkasının Temel İnanışları Nelerdir?

Sual: 72 bidat fırkasından birisi olan Müşebbihenin itikadı nasıldır? Cevap: Müşebbihe; Allahü teâlâyı cisim ve varlıklara benzeten, Kur’ân-ı kerîm’deki müteşâbih âyetleri zâhir (görünüşteki) mânâsına göre açıklayıp, Allahü teâlânın el, yüz gibi organlarının olduğunu iddiâ eden sapık fırkadır Bid’at fırkalarından biri olan müşebbihe, esasta ikiye ayrılır. Birincisi, Allahü teâlânın zâtını insana benzetenlerdir. İkincisi ise, Allahü teâlânın…

Müceddid Kime Denir?

Sual: Müceddid kime denir? Kaç senede bir gelir? Müceddidin hususiyetleri nelerdir? Cevap: Unutulmuş olan din bilgilerini meydana çıkaran, dîni bid’at ve hurâfelerden (dinde sonradan ortaya çıkarılan şeylerden) temizleyen, dîni kuvvetlendiren kimseye denir. Müceddid ,lügatte yenileyici demektir. İlk Peygamber hazret-i Âdem’den sonra, insanlara her bin senede yeni din getiren bir resûl (peygamber) gelir, evvelki dinde yapılan…

Tadil-i Erkanın Önemi Nedir?

Sual: Namazda tadil-i erkan nedir? Hükmü nedir? Ehemmiyeti Nedir? Cevap: Namazın vâciplerinden biridir. Namazın belli yerindeki rükünleri doğru yapmak, namazı belli tertip ve düzene uygun olarak ve hakkını vererek kılmaktır. Ta’dîl-i erkân, namazda 5 yerde hareketsiz durmaktır. Rükûda, secdelerde, rükûdan doğrulunca ve iki secde arasında, her uzuv hareketsiz olduktan sonra biraz durmaktır. Her namazın 5…

“Tabiin” Kimlerdir?

Sual: Tabiin nesli kimlerdir? İslam tarihinde tabiinin ehemmiyeti nedir? Cevap: Eshâb-ı kirâmı gören Müslümanlara denir. Peygamber efendimizi görmemiş, fakat Eshâb-ı kirâmın sohbetine kavuşan, onlarla görüşüp konuşmuşlardır. Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde; “İnsanların en hayırlısı, benim asrımda olan Müslümanlardır (yâni Eshâb-ı kirâmdır). Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir (yâni Tâbiîndir). Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan…

Şafii Mezhebine Dair

Sual: Şafii mezhebi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Mezhebin imamı kimdir? Usûlü nasıldır? Hangi coğrafyalarda yayılmıştır? Cevap: Şafii mezhebi, Ehl-i sünnetin ameldeki 4 hak mezhebinden biridir. Kurucusu, İmâm-ı Şâfiî’dir. İbâdetlerini ve işlerini bu mezhebe göre yapana Şâfiî denir. Îtikâdda inanılacak şeylerde mezheplere ayrılmaya izin verilmemiştir. İslâmiyetin bildirdiği tek îtikâd vardır. Bu, Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdıdır.…