Namazların Birleştirilmesine Dâir

Hanefî mezhebinde, yalnız Arafât meydânında ve Müzdelifede hâcıların iki namâzı cem’ etmeleri lâzımdır. Hanbelî mezhebinde, seferde, hastalıkta, kadının emzikli veyâ müstehâza olmasında, abdesti bozan özrlerde, abdest ve teyemmüm için meşakkat çekenlerde ve a’mâ ve yer altında çalışan gibi, namâz vaktini anlamakda âciz olanın ve canından, malından ve nâmûsundan korkanın ve ma’îşetine zarar gelecek olanın, 2…

Nafile Namazlara Dâir

(Nûr-ül-îzâh)ın, (Tahtâvî) hâşiyesinin 212. sahîfesinde diyor ki, (Kâdîhân) buyurdu ki, farzdan önce sünnet kılmak, şeytânın ümmîdini kırmak, onu üzmek için emr olundu. Şeytân, Allahü teâlânın emr etmediği sünnetlerde bile, insanı aldatamıyorum, emr etdiği farzlarda hiç aldatamam diye üzülür. Böyle olduğu, (Dürr-ül-muhtâr)da ve (Redd-ül-muhtâr)da da yazılıdır. İstanbulda, Süleymâniyye umûmî kütübhânesinde, Es’ad efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” kısmında [1037] numaralı ve Yahyâ Tevfîk…

Hastanın Namazı Nasıldır?

Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması, devamlı olursa, (Özür) denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması, bir namaz vakti içinde, devamlı olunca, bu kimse ve istihaza kanı akan kadın, özür sâhibi olurlar. Tıkamakla, ilaç ile veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak, bunları durdurmaları…

Teravih Namazına Dâir

Ramazân-ı şerîfte, her gece yatsının farzından ve son sünnetinden sonra erkeklerin ve kadınların, Peygamberimizin sünneti olarak kıldıkları 20 rekatlık namaz. Her 4 rekatında bir terviha (dinlenme) yapıldığı için, bu namazın hepsine “terâvih” denilmiştir. Erkeklerin ve kadınların, 20 rekat terâvih kılması sünnet-i müekkededir. Peygamberimizin devamlı yaptığı nâfile ibâdetlerdendir. Terâvih namazı Peygamber efendimizin zamanında birkaç gece, 8…

Secdeye Dâir

Namazda alnı ve burnu yere koymaya secde denir. Secde, Allahü teâlâya karşı kulluğu arz etmenin, tevâzu ve saygının son derecesidir. İnsanın küçüklüğünü ve muhtâc bir varlık olduğunu göstermesidir. Secde, Allahü teâlâya ibâdet için yapılır. Âdem aleyhisselâma rûh verilip canlanınca, Allahü teâlânın emri üzerine melekler ona secde etmişlerdir. Rivâyete göre bu secde eğilmek sûretiyle yapılmıştır. Meleklerin…

Cenazeye Dâir

Meyyit, yâni yıkanıp kefenlendikten sonra tâbûta konmuş ölüye cenaze denir. Ölüm belli olunca acele etmek ve cenâze hizmetlerini çabuk yapmak sünnettir. Ölüm alâmeti; sertleşme, soğumak ve kokmaktır. Öldüğü anlaşılınca gözler açıksa kapanır, çene bağlanır. Soğumadan önce el parmakları, dirsekler, dizler açılıp, kapanarak düz hâle getirilir. Böylece yıkaması ve kefene sarması kolay olur. Ölü soğumadan önce,…

Bayram Namazına Dâir

Sual: Bayram nedir? Bayram namazı nasıl kılınır? Cevap: İslam dininde bayramlar; Arabi aylardan Şevval ayının 1. günü Ramazan bayramı, Zilhicce ayının 10 günü Kurban bayramıdır. Ramazan bayramı, 3 gün, Kurban bayramı ise dört gündür. Müslümanlar bayram günlerine ayrı bir önem verirler. Zira bu günler, günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günler olması…

Dinden Dönme Hareketleri

Peygamber efendimizin vefâtından sonra, irtidad, dinden dönme hareketleri başladı. Bu hareketler büyük boyutlara ulaştı. Bunlarla mücadelede, Hazreti Ebû Bekir’in büyük katkısı oldu. Eğer böyle dirâyetli bir kimse olmasaydı tehlike bütün Arabistan’a yayılacaktı. Bunun için Hazreti Âişe “Resûlullahın ruhu kabz olununca, Araplar irtidad etti. Nifak, kabardı. Babamın üzerine çöken, dağların üzerine çökseydi, muhakkak, onları, ufatırdı!” demiştir.…

Cuma Namazına Dâir

İslâm dîninde Cumâ günü öğle vakti girince, cemâatle kılınan namaza Cuma namazı denir. İlk Cumâ namazı Peygamber efendimizin Mekke’den Medîne’ye hicreti sırasında Ranuna Vâdisinde kılındı. Buraya sonradan Cumâ Mescidi yapıldı. Cumâ namazı, 16 rekattir. Önce Cumâ namazının 4 rekatliklik sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. “Niyet ettim Allahü teâlânın rızâsı için…

Namazda Çocuğu Kucağa Almak Caiz Midir?

Sual: Resululllah aleyhisselâmın namaz kılarken küçük çocuk olan torunlarının yanında koşturup sırtına çıktığı rivayeti doğru mudur? Cevap: Namazda çocuğu kucağına almak mekruhtur. Amel-i kesir ile yaparsa, namazı bozar. Çocuk kendiliğinden gelip çıkar ve kendisi az hareketle indirirse, zararı yoktur. Resulullah’ın evi, Mescid’in bitişiğinde idi. Kapısı da deri bir perde ile örtülü idi. Bu kapıdan mescide geçilirdi. Küçük…