Kuşluk Namazının Fazileti Nedir?

Sual: Kuşluk namazının fazileti nedir? Cevap: Abdullah bin Ömer (radıyallahu anhüma) rivayetiyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Her kim sabah namazını kılar, kıldığı yerde güneş yükselinceye kadar oturup Allahu teâlâyı zikreder, ondan sonra 2 rek’at namaz kılarsa kabûl olmuş bir hac ve umre sevabına kavuşur.” Yine bir hadîs-i şerîfte, “Her kim sabah namazını…

Sünnet Namazların Efdali Hangisidir?

Sual: Farz namazın önünde ve ardında kılınan namazların hangisi efdaldir? Cevap: Sünnetlerin en kuvvetlisi bil ittifak sabah namazının sünnetidir. Ondan sonra ihtilaf vardır. Sonra Dürrü’l-Muhtar’da diyor ki: “Sabahın sünnetinden sonra öğle namazının ilk sünneti gelir. Çünkü hadisi şerifte: «Bu sünneti terk eden benim şefâatime nail olamaz.» buyurulmuştur. Ondan sonra bütün sünnetler müsavidir.” Fethü’l-Kadîr’de de diyor…

4 Rekatlik Nafile Namazda İlk Oturuş

Sual: Dört rek’atlik nafile namazlarda ilk oturuşu terk etmenin hükmü hedir? Cevap: İbni Abidin hazretleri vitir ve nafileler bahsinin sonunda diyor ki: Nâfilelerde son oturuş farzdır. Dört rek’atlik nâfilelerde de ilk oturuş son oturuş hükmündedir. Binaenaleyh ilk oturuşun terk edilmesi ile namaz bozulur. Nitekim İmam Muhammed’in kavli bu olduğu gibi kıyas da budur. Lâkin Şeyhayn’a,…

Nafile Namazlara Dâir

(Nûr-ül-îzâh)ın, (Tahtâvî) hâşiyesinin 212. sahîfesinde diyor ki, (Kâdîhân) buyurdu ki, farzdan önce sünnet kılmak, şeytânın ümmîdini kırmak, onu üzmek için emr olundu. Şeytân, Allahü teâlânın emr etmediği sünnetlerde bile, insanı aldatamıyorum, emr etdiği farzlarda hiç aldatamam diye üzülür. Böyle olduğu, (Dürr-ül-muhtâr)da ve (Redd-ül-muhtâr)da da yazılıdır. İstanbulda, Süleymâniyye umûmî kütübhânesinde, Es’ad efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” kısmında [1037] numaralı ve Yahyâ Tevfîk…