Sual: Kuşluk namazının fazileti nedir?

Cevap: Abdullah bin Ömer (radıyallahu anhüma) rivayetiyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Her kim sabah namazını kılar, kıldığı yerde güneş yükselinceye kadar oturup Allahu teâlâyı zikreder, ondan sonra 2 rek’at namaz kılarsa kabûl olmuş bir hac ve umre sevabına kavuşur.”

Yine bir hadîs-i şerîfte, “Her kim sabah namazını kılar, güneş yükselinceye kadar oturur, sonra her rek’atinde 1 Fâtiha ve 5 İhlâs okuyarak 2 rek’at namaz kılarsa 70 yıllık günâhı afv olur ve 70 yıllık sevap yazılır” buyurulmuştur.

Emîr-ül müminîn Osman (radıyallahu anh) ın rivayetiyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Allahu teâlâ 2 rek’at kuşluk namazı kılanın büyük günâhları hariç 20 senelik günâhlarını afv eder. 4 rek’at kılanın 40 senelik günâhlarını büyük günâhlar hariç afv eder. 6 rek’at kılanın 60 senelik günâhını, büyük günâhlar hariç afv eder. 8 rek’at kılanın 80 yıllık, 10 rek’at kılanın 100 yıllık günâhını, büyük günâhları hariç afv eder. 12 rek’at kılanın 120 yıllık küçük, büyük bütün günâhlarını afv eder. Onun için Cennette iki tarafı görülmeyen büyüklük ve ferahlıkta altından bir köşk binâ eder.”

Enes bin Mâlik (radıyallahu anh) rivayetiyle Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Her kim sabah namazını kılar, olduğu yerde güneş yükselinceye kadar oturursa, 70 melek onun afv olması için duâ ederler. Güneş yükselince 2 rek’at namaz kılarsa Allahu teâlâ onu şeytan ve nefis şerrinden korur. Eğer bu namazı kılan o gün vefat ederse Allahu teâlâ onu Cennetine koyar.”

Yine Enes Bin Mâlik (radıyallahu anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “12 rek’at kuşluk namazı her rek’atinde 1 Fâtiha, 1 Ayet-el kürsî ve 3 İhlâs okuyarak kılan kimse için 70 bin melek gökten, ellerinde nurdan kalem ve beyaz kağıtlar olduğu halde inerler. Kıyâmete kadar ona iyilik, hasene yazarlar. Kıyâmet kopunca o melekler ellerinde hediyelerle birlikte o kimsenin mezarının başına gelirler. Ey mezar sâhibi kalk! Sen emîn olanlardansın, afv olanlardan ve kurtulmuşlardansın derler.”

Muâz bin Cebel (radıyallahu anh) ın bildirdiği bir hadîs-i şerîfte, “Her rek’atinde 1 Fâtiha, 1 İhlâs ve 3 Muavvizeteyn okumak üzere 12 rek’at kuşluk namazı kılana, her ne isterse Allahu teâlâ verir, duâ ederse kabûl eder, istiğfar ederse afv eder” buyurulmuştur.

Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte, “Cennette ismi (Duhâ) olan bir kapı vardır. Kıyâmet günü bir münâdî şöyle nidâ eder: Ey duhâ (kuşluk) namazına devâm edenler! Kalkınız bu kapıdan giriniz. Allahu teâlâ size rahmet etmiştir” buyurulmuştur.

Abdullah bin Cevâd’ın (radıyallahu anh) rivayetiyle Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki: “Kuşluk (duhâ) namazını kılan devâmlı kılsın, hiç terk etmesin. Kuşluk namazını kılıp, sonra terk edenlerin ardından kuşluk namazı, yavrusunun, devenin arkasından inlediği gibi inler.”

Yine Abdullah bin Cevâd’ın (radıyallahu anh) bildirdiği bir hadîs-i şerîfte, “Münafık kuşluk namazını kılmaz ve Kâfirun sûresini okumaz” buyurulmuştur.

Aişe (radıyallahu anhâ) Resûlullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) duhâ namazından sonra şu duâyı 100 kere okuduğunu haber vermiştir. Duâ şudur: Allahümmağfir lî verhamnî ve tüb aleyye. İnneke entettevvâbürrahîm. Bu fasıldaki hadîs-i şerîfler (Reyâhîn-ül ehibbâiyyîn) den alınmıştır.

Tavsiye Yazı –> Abdest ve namazda vesvese

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler