Sual: Kıyâm ve rükû namâzda bir kere yapıldıkları hâlde, secde neden iki kere yapılmaktadır?

Cevâp: İmam-ı rabbani hazretlerinin Mektubat’ında tavsiye ettiği Tergibü’s-salat ve teysirü’l-ahkam isimli farisi fıkıh kitabında diyor ki;

Kıyâm, kırıklığın ikrarıdır. Rükû, düşkünlüğün ikrârıdır. Secde ise kulluğa şâhid tutmaktır. Bu cevâp aklî, hikmetli bir cevâptır. Usûl ehlinin cevâbı ise şöyledir. Allahu teâlâ meleklere Âdem aleyhisselâma secde etmelerini emir buyurdu. Hepsi secde etti. Yalnız iblis secde etmedi. Melekler başlarını secdeden kaldırınca, iblisin secde etmeyip ayakta durduğunu gördüler. Allahu teâlânın, kendilerine secde etmelerini nasîb ettiği için bunun şükrânesi olarak bir kere dahâ secde ettiler. Allahu teâlâ bu secdeyi kabûl etti ve bize de farz kıldı. Fukaha (fıkıh alimleri) diyorlar ki, secde öyle bir ibâdettir ki, sâdece Allahu teâlâya yapılır, başka hiç kimse ye yapılamaz. Bunun için onda hikmet aramaya lüzûm yoktur. Secde etmek mübârekdir. Firavunun sihirbâzları kirli elbiseleriyle ve abdestsiz olarak yüzlerini kıbleye döndürüp bir secde ettiler. Allahu teâlâ onları Cennetin sadrına ulaştırdı. Secde etmemek de mübârek değildir. İblis secde etmedi. Ebedî mel’ûn oldu.

Tavsiye Yazı –> 32 farz nelerdir?

Tavsiye Yazı –> İnsan niçin ibadet eder?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler