Sual: Vitir namazı kaç rekattir? Nasıl kılınır? Ne zaman kılınır?

Cevap: Vitir namazı, 3 rekattir. 3. rekat bitince selam verilir. 3 rekatte de Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. 3. rekatte, zamm-ı sûre okuduktan sonra, iki el, iki yana salıverilmeden, doğruca kulaklara kaldırılarak “Allahü ekber” denir. Sonra eller, iki yana salıverilmeden, doğruca bağlanır. Hemen iki Kunut duâsını okumak vâcibdir. Bu Kunut duâlarını bilmeyen kimse, üç kere istiğfar okur. Mesela “Allahüm-magfir li” der. Yahut bir kere “Rabbena atina…” ayetini sonuna kadar okur. Vitir namazından başka namazlarda Kunut duâsı okunmaz. Vitri yatsının farzından evvel kılmak sahih olmaz. Çünkü, ikisi arasında tertib, İmâm-ı Âzama göre vâcibdir. Unutarak evvel kılan, Vitri iade etmez. İki imama göre, Vitir yatsıya tâbidir. Yatsıdan evvel kılanın iade etmesi lâzımdır.

 

Sual: Vitir  namazı cemaatle kılınabilir mi?

Cevap: Vitir namazı, yalnız Ramazanda cemaat ile kılınır. Ramazanda yatsının farzını cemaat ile kılmayanlar, toplanıp da, Teravihi ve Vitri cemaat ile kılamazlar. Çünkü, Teravih, yatsının cemaati ile kılınır. Hindiye kitabında diyor ki “Farzı yalnız kılan, Teravihin cemaatine katılır. Kaçırdığı rekatlerini tamamlar. Teravihi cemaat ile kılamayan, farzı kıldığı imâm ile Vitri kılabilir. Vitri cemaat ile kıldıktan sonra, başka camiye giden, imâm farzı kılıyorsa farza, Teravihi kılıyorsa, buna niyet ederek, imama uyarsa, bir kavle göre sahih olur. Teravih kılındığını anlarsa, farzı kılmamış ise, bir kenarda farzı kılıp, sonra imama uyar. İmam, rükûa çabuk eğilirse, (Sübhâneke)ye çabuk okuyup veya yarıda bırakıp imama rükûda yetişmelidir. Kunutu unutan, rükûdan sonra okumaz. Namazın sonunda, secde-i sehv yapar. İmam, Kunut okumazsa, cemaat da okumaz. Şâfiî imâm, sabah namazında, rükûdan kalkınca, Kunut okurken, buna uymuş olan Hanefi kimse, Kunut okumaz. Ayakta bekler. Vitir namazını gece yarısından sonra kılmak çok sevap ise de, uyanamayan, yatsının son sünnetinden sonra, yatsı ile birlikte, erken kılmalıdır.”

 

Sual: Vitir namazı kılmanın hükmü nedir?

Cevap: Mevkufat’da diyor ki; İmâm-ı Âzam “rahmetullâhi aleyh” Vitir namazı vâcibdir buyurdu. İki imâm ise, sünnettir dedi. [Maliki ve Şâfiî mezheplerinde de sünnettir.] Buna ezan ve ikâmet okunmaz. 3. rekatte rükûa eğilmeden önce, her zaman, Arabî bir duâ okumak vâcibdir. Vaktinde kılmayanın kaza etmesi lâzımdır. Vitir diye niyet de lâzımdır.

 

Tavsiye Yazı —> Vitir namazına dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler