Teşrik Tekbirlerini 3 Defa Söylemek Müstehab Mı?

Sual: Teşrik tekbirlerinin üç defa söylenmesi müstehab mıdır? Cevap: Teşrik tekbiri ki, teşrik günleri tekbîri demektir, vaciptir. ‘Sayılı günlerde Allahı Zikredin’ âyet-i kerimesi ile (Bakara: 184) meşru olmuştur. Arefe günü sabah namazından itibaren, bayramın son günü ki, Zilhiccenin 13.  günüdür, ikindi namazına değin her farz akîbinde alınır. Yani, zikrolunan müddet içindeki 23 vakit namazı müteakip,…

Namazda Kıraatin Asgari Miktarı Nedir?

Sual: Namazda okunacak âyet-i kerimenin asgari miktarı nedir? Cevap: İmam Ebu Hanife’ye göre farz olan kıraatin yerine gelip namazın sahih olabilmesi için lem yelid gibi en az altı harfli olup bir mânâ taşıyan bir âyet okumak gerekir. Esah kavil budur. Kur’an-ı kerimin en kısa âyet-i kerimesi olan Müdhâmmetân gibi tek kelimelik bir âyet-i kerime okumak…

Kıble Cihetinden Kaç Derece Sapılsa Namaz Sahih Olur?

Sual: Fıkıh kitaplarında diyor ki: “Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık, Kâ’beye rastlarsa, Hanefî ve Mâlikî mezheblerinde namâz sahîh olur. Bu zâviye takrîben 45 derecedir.” O halde namaz kılan, kıble cihetinin 22,5 derece sağ ve soluna dönmüş olsa, namazı sahih olur mu? Cevap: Molla Hüsrev, Gurer ve Dürer’de diyor ki: Namazın farzlarından birisi de Mekke…

Şafii Mezhebinde Namaza Niyet Nasıl Olur?

Sual: Şâfiî mezhebinde namaza durmadan tüm rükünleri aklına getirip öyle mi kılmaya başlamak gerekir? Cevap: Niyetin kendisi için dört tane şart gereklidir: 1. Namazın farzlığına niyet edilecektir. Yani namaz kılacak kişi, kılacağı namazın farzlığına kasdetmelidir. 2. Namaz kılma fiilini kasdetmelidir. Yani icmâlen de olsa namaz niyetini, namazın bölümlerinde hazır olarak kalbinde tutmalıdır. Şâfiîler bu ikinci…

Ezan Okunması Gereken Yerler Nerelerdir?

Sual: Ezân okunması gereken başka yerler de var mıdır? Cevap: Ezân, evvel emirde namaz vaktinin girdiğini haber vermek için okunur. Ancak vaktin değil, namazın sünnetidir. Yani vakit girer girmez hemen okumak lâzım değildir. Beş vakit namazdan başka namaz için ezan okumak sünnet değildir. Ancak ezân okumanın mendub olduğu yerler vardır: Yeni doğan çocuğun sağ kulağına…

Necasetin Yerini Unutan Ne Yapar?

Sual: Elbisenin veya vücudun bir yerine necâset gelse, bu yeri bulamasa, zannettiği yeri yıkasa, namazdan sonra necâset meydana çıksa, namazı iâde eder mi? Cevap: İbni Âbidin’de diyor ki:  Elbisenin veya bedenin bir yerine pislik bulaşıp da neresi olduğunu unutan kimsenin araştırmadan bile olsa elbisenin bir tarafını yıkaması onu temizler. Muhtar olan kavil budur. Sonradan pisliğin…

Cehri Okunacak Yerde Hafi Okumanın Hükmü Nedir?

Sual: İmam fâtihayı ve zammı sureyi cehrî (sesli) okuyacak yerde hafî veya hafî okuyacak yerde cehrî okusa ne lâzım gelir? Cevap: Fâtihayı cehrî okuyacakken hafî okusa hatırlayınca baştan okur. Yarıdan fazlasını hafi okumuşsa sehv secdesi yapar. Bir kavle göre baştan okumaz, devam eder. Hafi okuyacakken cehri okusa hatırlayınca hafiyyen devam eder. Yarıdan fazlasını cehri okumuşsa…

Namazda Tertibe Dair

Aşağıdaki yazı Dürrü’l-muhtâr’dan tercüme edildi: 1 günlük 5 vakit farzı ve vitr namâzını kılarken ve kazâ ederken tertîb sâhibi olmak farzdır. Yanî, namâz kılarken, sıralarını gözetmek lâzımdır. Cum’a farzını da, o günün öğle namâzı sırasında kılmak lâzımdır. Sabâh namâzına uyanamayan, hutbe okunurken bile hâtırlarsa, hemen bunu kazâ etmelidir. Bir namâzı kılmadıkca ve bunu kazâ etmedikce,…

Ölmüş Yakınımızın Oruç Borcunu Biz Tutabilir Miyiz?

Sual: Necip Fazıl’ın vasiyetinde bahsettiği bir husus var: Herkes arkamdan Necip Fazıl’ın kaza borcuna karşılık beş vakit namaz kılsın ve oruç tutsun. Böyle bir şeyin dinimizde yeri var mıdır? Cevap: İbâdetler üçe ayrılır: Birincisi, yalnız mal ile yapılır. Zekât, sadaka böyledir. İkincisi, hem mal ile ve hem beden ile yapılır. Hac ve cihâd böyledir. Üçüncüsü,…

Abdestte Malikiyi Taklide Dair

Sual: Abdestte maliki mezhebini taklid ediyorum. Bu meselede nelere dikkat etmeliyim ve neleri bilmeliyim? Cevap: El-mukaddemetü’l-izziyye kitabında diyor ki, (Mâlikî mezhebinde, bir kabdaki temiz suya necâset düşse, 3 vasfından biri değişmez ise, bununla abdest ve gusl sahîh, lâkin mekrûhdur. Mâ-i müsta’mel de böyledir. Halâya sol ayakla ve başı örtülü girilir. Eti yinen hayvanların bevli ve pisliği temizdir.…