Kaba Necaset ve Hafif Necaset Nedir?

Sual: İslam hukukunda necaset kaç çeşittir? Bunlar nelerdir? Nasıl temizlenir? Cevap: Necaset 2 türlüdür: 1) Kaba necaset: İnsandan çıkınca abdeste veya gusle sebep olan her şey, eti yenmeyen hayvanların, [yarasa hâriç] ve yavrularının yüzülmüş, dabağlanmamış derisi, eti, pisliği ve bevli ve süt çocuğunun pisliği, bevli ve ağız dolusu kusmuğu, insanın ve bütün hayvanların kanı ve…

Necasetten Taharet Nedir?

Sual: Necasetten taharet nedir? Cevap: İbni Âbidin (Namazın şartları) başında diyor ki: (Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Başörtüsü, başlık, sarık, mest ve nalın da elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı, namaz kılan ile birlikte hareket ettiği için, elbise sayılır ve burası temiz olmazsa, namaz kabul olmaz. Yaygının, bastığı ve başını…

Necaset Hangi Yollarla Temizlenir?

Sual: Necaset nasıl temizlenir? Fıkıh kitaplarında bu hususta ne yazar? Cevap: Katı, şekil almış necaset, insan derisinde, elbisesinde ise veya bevl, kan gibi akıcı necaset, mest üzerinde olsa da, ancak yıkamakla temizlenir. Kan, şarap, ispirto, bevl gibi sıvı necasetten biri bulaşmış toprak, katı necaset demektir. Katı necaset, kemer, çanta, mest, ayakkabı üzerinde olunca, uğmakla, silmekle…

Taharet Bahsi

(Taharet), temizlik demektir. Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması farzdır. Hades, abdestsiz olmak demektir. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu [oje, yağlı boya] ve burnun dışında, gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmez ise, abdest ve gusül…

İstinca Nasıl Yapılır?

Sual: İstinca Nedir? Nasıl yapılır? Cevap: Önden ve arkadan necaset çıkınca, bu yerleri temizlemeye istinca denir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, yani taharetlenmek lazım değildir. İstinca, yani taharetlenmek sünnet-i müekkededir. Yani helâda abdest bozulduktan sonra erkek ve kadının, taş ile veya su ile önünü ve arkasını temizliyerek, idrar ve pislik bırakılmaması sünnettir. Kaç kere yıkamak lazım…

Hangi Sularla Abdest Alınabilir?

Sual: Hangi sularla abdest ve gusül alınabilir? Fıkıh kitaplarında sular nasıl tasnif edilmiş? Cevap: Dürrü’l-muhtar’da ve bunun açıklaması olan Reddü’l-muhtar’da buyuruyor ki: Küçük abdest [yani namaz abdesti] ve boy abdesti [yani gusül abdesti] almak için, (Mutlak su) kullanılır. Yani mutlak su hem temizdir, hem de temizleyicidir. Mutlak su demek, ismi yanında, başka kelime söylenmeyen, yalnız…

Kitabü’t-Taharet

1– KİTÂBÜT-TAHÂRET Tahâret ve tuhûr kelimeleri lugatde; pâk, nezâfet, yanî temiz ve temizlik manâsınadır. Tahâretin şerîatdeki manâsı ise, hadesden ve hubusdan yanî necâset-i hükmiyye ve necâset-i hakîkîyyeden temizlik manâsınadır. Hades; namâza ma’nî olan hükmî necâset olup, abdestsizlik ve cünüblükdür. Hubus ise, hakîkî necâsetdir. Ma’lûm olduğu üzere, din bilgileri, şu kısımlara ayrılır: İ’tikâd, âdâb, ibâdât, mu’âmelât…

Evde Köpek Beslemek Caiz Mi?

Sual: Evde köpek beslemek Maliki mezhebine göre caiz midir? Cevap: Dört mezhebe göre de evin içinde köpek beslemek caiz değildir. Zira hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “İçinde köpek bulunan eve rahmet melekleri girmez” (Buhari); “Köpek besleyenin her gün sevapları eksilir” (Buhari, Müslim). Nitekim Hazret-i Hasen, oyun oynadığı köpeği eve getirmiş; bu sebeple vahy eksilmişti. Cebrail aleyhisselam,…

Alkollü Parfüm Kullanarak Namaz Kılmak Caiz Mi?

Sual: Temiz ve necâsetli sıvı karışımların temiz kabul edildiğini okudum. Buna göre alkol ihtiva eden parfümler sürülü halde namaz kılmak uygun olur mu? Olursa sevabı azalır mı? Cevap: Hanefî mezhebinde kan, idrar, şarap, ispirto kaba necâsettir. Küçük havuza damlayınca, suyun hepsi kaba necâset olur. Bulaştıkları yer, avuç içindeki suyun yüzeyinden az ise, namaz sahih olur.…

Necasetin Yerini Unutan Ne Yapar?

Sual: Elbisenin veya vücudun bir yerine necâset gelse, bu yeri bulamasa, zannettiği yeri yıkasa, namazdan sonra necâset meydana çıksa, namazı iâde eder mi? Cevap: İbni Âbidin’de diyor ki:  Elbisenin veya bedenin bir yerine pislik bulaşıp da neresi olduğunu unutan kimsenin araştırmadan bile olsa elbisenin bir tarafını yıkaması onu temizler. Muhtar olan kavil budur. Sonradan pisliğin…