Evde Köpek Beslemek Caiz Mi?

Sual: Evde köpek beslemek Maliki mezhebine göre caiz midir? Cevap: Dört mezhebe göre de evin içinde köpek beslemek caiz değildir. Zira hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “İçinde köpek bulunan eve rahmet melekleri girmez” (Buhari); “Köpek besleyenin her gün sevapları eksilir” (Buhari, Müslim). Nitekim Hazret-i Hasen, oyun oynadığı köpeği eve getirmiş; bu sebeple vahy eksilmişti. Cebrail aleyhisselam,…

Namık Kemal Tarikat Ehli Midir?

Sual: Namık Kemal’in bir tarikate mensup olduğu doğru mudur? Cevap: Her ikisi de sıkı bir Mevlevi olan annesi ve dedesi Abdüllatif Paşa vasıtasıyla küçük yaşta tasavvuf neşvesiyle tanışan Namık Kemal, ilk feyzini Mevlevilikten almış; Kars’ta bir şeyhten ders görmüştü. Ömrü boyunca da bu an’aneye hürmet duymuştur. İlk devir şiirlerinde bu izi açıkça görmek mümkündür. Leskofçalı…

İki Secde Arasında “Rabbiğfirlî” Okumak

Sual: Namazda iki secde arasında rabbiğfirlî okumak müstehab mıdır? Cevap: Her ne kadar Hanefiler alışmamış ise de, Rabbiğfirlî, yani “Rabbim beni mağfiret eyle” okumakta mahzur yoktur, hatta iyi olur. İbni Abidin hazretleri diyor ki, “İki secde arasında okunması sünnet olan zikir yoktur. İmam Ebu Yusuf şöyle demiştir: «İmam-ı Azam’a sordum, bir adam başını rükû veya…