Sual: Evde köpek beslemek Maliki mezhebine göre caiz midir?

Cevap: Dört mezhebe göre de evin içinde köpek beslemek caiz değildir. Zira hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “İçinde köpek bulunan eve rahmet melekleri girmez” (Buhari); “Köpek besleyenin her gün sevapları eksilir” (Buhari, Müslim). Nitekim Hazret-i Hasen, oyun oynadığı köpeği eve getirmiş; bu sebeple vahy eksilmişti. Cebrail aleyhisselam, “Biz melekler, köpek, canlı resmi ve cünüp bulunan eve girmeyiz” buyurdu. Resulullah çağrıldığı bir eve gitmedi. Kendisine sorulunca, “O evde köpek vardır” buyurdu.  “Filanın evinde de kedi vardır”, denince: “Kedi pis değildir” buyurdu (Dârekutnî. Hâkim). Ancak av ve sürü bekçiliği için evin dışında olmak kaydıyla köpek beslemeye yine hadis-i şerif ile ruhsat verilmiştir (Buhari, Müslim, Nesai). Ev için bekçi köpeği beslemeye de buna kıyasen âlimler cevaz vermiştir (İbn Abidin). Körlere yardım ve afetlerde kurtarma maksadıyla köpek beslemek de maslahat sebebiyle caiz görülmüştür. İmam Mâlik, hadis-i şerifte sadece av ve davar köpeğine izin verildiği ve Medine örfünde de bulunmadığı için, ev bekçi köpeğine de cevaz vermedi (Kurtubi Tefsiri). Kurtubi der ki, evde köpek beslemenin yasaklığı, hem necasete sebep olması, hem de müminleri korkutması sebebiyledir. Bu mezhebdeki âlimlerden Kayrevânî, hırsız, eşkıya, zalim tehlikesi gibi sebeplerle evin dışında bekçi köpeği beslemeye ruhsat vermiş; “İmam Malik sağ olsaydı, bu zamanda köpek değil arslan beslerdi” buyurmuştur. Şair Nef’î’nin “Maliki mezhebim zira/İtikadımca kelb tahirdir” şeklindeki meşhur hicviyesinde geçtiği üzere Maliki mezhebinde köpeğin aslı –domuzun aksine- necis değildir. Hanefi’de de böyledir. Dört mezhebde de köpeğin salyası, idrarı ve tersi necistir. Maliki’de teri, gözyaşı, tükürüğü temizdir. Şafiî mezhebinde ilaveten ıslak tüyleri ve teri de necistir. İki mezhebde köpek necaseti diğer necasetler gibi temizlenirken, Şafii ve Hanbeli mezhebinde teri de necistir ve köpeğin her türlü necaseti biri topraklı olmak kaydıyla yedi defa yıkanmadan tahir olmaz. Buna dair hadis-i şerifi, Hanefi ve Malikiler, nesholunmuş veya insanları köpekten uzak durmak için söylenmiş kabul ederler. Şu halde Maliki mezhebinde köpek temizdir deyip, bundan evde beslemeye cevaz verildiğini sanmak çok yanlıştır.

 

Tavsiye Yazı –> Yılan Öldürmek Caiz Mi?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler