Sual: Namazda iki secde arasında rabbiğfirlî okumak müstehab mıdır?

Cevap: Her ne kadar Hanefiler alışmamış ise de, Rabbiğfirlî, yani “Rabbim beni mağfiret eyle” okumakta mahzur yoktur, hatta iyi olur. İbni Abidin hazretleri diyor ki, “İki secde arasında okunması sünnet olan zikir yoktur. İmam Ebu Yusuf şöyle demiştir: «İmam-ı Azam’a sordum, bir adam başını rükû veya secdelerden kaldırdıktan sonra, Allahümmağfirlî diyecek mi, dedim. Rabbena lekel hamd diyecek, cevabını verdi ve sustu.» Hazret-i İmam gerçekten güzel cevap vermiştir. Çünkü onu istiğfardan men etmemiştir. Ben derim ki bu sözde istiğfarın mekruh olmadığına işaret vardır. Çünkü mekruh olsa, ondan men ederdi. Nitekim rükû ve secdelerde Kur’an-ı kerim okumaktan men etmiştir. Bunun sünnet olmaması, caiz olmasına aykırı değildir. Nasıl ki Fatiha ile sure arasında besmele çekmek de öyledir. Hatta İmam Ahmed’in hilafından kurtulmak için iki secde arasında mağfiret duasında bulunmanın mendub olması gerekir. Çünkü İmam Ahmed’e göre, kasten bu duayı terk etmekle, namaz bozulur. Bizim mezhebimizde sarahaten bunu söyleyen görmedim. Ama ulema hilafa riayet etmenin müstehab olduğunu söylemişlerdir.”

 

Sual: Kavmede ve celsede durmanın azami mikdarı ne kadardır?

Cevap: Kavme ve celsede, yani rükü’dan doğrulunca ve iki secde arasında bütün azaların sükûnet bulmasından sonra bir tesbih mikdarı durmak lâzımdır. Bu vâcibdir. Hanefî mezhebine göre kavmede rabbenâ lekel-hamd denir, celsede ise bir şey söylenmez. Bundan sonra sadece bir subhanallah daha diyecek kadar durmaya izin bulunmaktadır. Bundan sonrası mekruhtur. Hatta bazı âlimler secde-i sehv gerekeceğini söylemiştir. (İbni Âbidin, Namazın Vâcibleri.) Hanbelî mezhebinde ayrıca her ikisinde de söylenecek tesbihler vardır. Okunacağını gösteren deliller Hanefî’de nâfile namaza hamledilmiştir. Celsede Allahümmağfirli dense de mekruh olmaz. Hatta mendub olur. Şâfiîler de bunları söylemeyi yalnız kılana veya söylenmesi kendilerine ağır gelmeyecek cemaate hamletmiştir. (İbni Âbidîn, Namazın Âdâbı.)

 

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Tavsiye Yazı –> Namazın vacipleri nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler