Hastalıkta Tevekkül Nasıl Olur?

Sual: Hastalıkta tevekkül nasıl olur? Cevap: İlac 3 türlüdür: 1. kısım ilaçların tesiri, faydası katidir, meydandadır. Ekmeğin açlığı, suyun susuzluğu gidermesi böyledir. [Kinin bileşiklerinin sıtmaya, salicylatların romatizmaya, aşı ve serumların, antibiyotiklerin ve sülfamidlerin de bakterilere karşı tesiri böyledir. İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh” 5. cilt, 215. sayfada diyor ki “Ölmeyecek kadar ve namazı ayakta kılabilecek kadar…

Pahalı Elbise Giymek Caiz mi?

Sual: Pahalı elbise giyinmek caiz midir? Müslüman erkeğin giyimi nasıl olmalıdır? Bu meselede ölçümüz nasıl olmalıdır? Cevap: Dürrü’l-muhtar’ın ve bunun Tahtavi ve İbni Âbidin haşiyelerinin son ciltleri sonunda diyor ki (Tecemmül etmek, yani en güzel elbise giymek müstehaptır. Helal şeylerle ziynetlenmek mubahtır. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 400 altın kıymetinde cübbe giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi.…

Tevekkülün Dereceleri Nelerdir?

Sual: Tevekkülün dereceleri nelerdir? Cevap: Tevekkülün 3 derecesi vardır: 1. derecede olan, gayretli, açık konuşan, cesur ve merhametli bir avukata güvenen bir kimse gibidir. 2. derecede bulunan kimse, bir çocuğa benzer. Çocuk kendine verilen her şeyi, annesi gönderdi sanır. Acıkınca annesini arar. Korkunca annesine sığınır. Çocuğun bu hâli, kendiliğinden olup başkasının öğretmesi ile zorla değildir.…

Tevekkül Ne Demektir?

Sual: Tevekkül, ne demektir? Cevap: Tevekkül, kalpte hâsıl olan bir haldir. Tevhide ve Allahü teâlânın lütf ve ihsanının pekçok olduğuna îman etmekle hâsıl olur. Bu hâl, kalbin vekile îtimat etmesi, güvenmesi ve Ona inanması ve Onun ile rahat etmesidir. Böyle bir insan, dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü teâlânın, rızkı göndereceğine güvenir.…

Necasetten Taharet Nedir?

Sual: Necasetten taharet nedir? Cevap: İbni Âbidin (Namazın şartları) başında diyor ki: (Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde necaset, pislik bulunmamaktır. Başörtüsü, başlık, sarık, mest ve nalın da elbiseden sayılır. Boyuna sarılı atkının sarkan kısmı, namaz kılan ile birlikte hareket ettiği için, elbise sayılır ve burası temiz olmazsa, namaz kabul olmaz. Yaygının, bastığı ve başını…

İdrar Kaçıranlar Namazı Nasıl Kılarlar?

Sual: İdrar karçıranlar, necaset temizlemekte güçlük çekenler namazlarını nasıl kılarlar? Fıkıh kitaplarında bu meselede bir kolaylık var mıdır? Cevap: İdrar, kan kaçıranların ve necaset temizlemekte zahmet çekenlerin Mâlikî mezhebini taklit etmeleri, (Mafüvat) şerhinde yazılıdır. (El-fıkıh-u alel-mezahib-il erbea)da diyor ki (Mâlikî mezhebinde, sağlam insandan çıkan bevl, meni, mezi, vedi, istihaza kanı, gait ve yel abdesti bozar.…