Sual: Pahalı elbise giyinmek caiz midir? Müslüman erkeğin giyimi nasıl olmalıdır? Bu meselede ölçümüz nasıl olmalıdır?

Cevap: Dürrü’l-muhtar’ın ve bunun Tahtavi ve İbni Âbidin haşiyelerinin son ciltleri sonunda diyor ki (Tecemmül etmek, yani en güzel elbise giymek müstehaptır. Helal şeylerle ziynetlenmek mubahtır. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 400 altın kıymetinde cübbe giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmâm-ı Muhammed nefis elbise giyerdi. İmâm-ı Âzam buyurdu ki İmâm-ı Ömer’in yamalı hırka giymesi, Emir-ül-müminin olduğu içindi. Güzel giyinseydi, memurları da güzel giyinirler, fakirleri, milletten zulüm ile mal alırlardı. Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” 1.000 dirhem gümüş kıymetinde cübbe giyerdi).

Bahrü’r-raık’da, orucu bozmayan şeyleri bildirirken diyor ki (Erkeğin tedâvi için sürme çekmesi câizdir. Ziynet için çekmesi câiz değildir. (Cemâl) ve (Ziynet) kelimelerini birbirleri ile karıştırmamalıdır. Cemâl, çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükretmek için, nimeti göstermek demektir. Gösteriş için, övünmek için, nimeti göstermek, Cemâl olmaz, kibir olur. Nefsin zayıf, azgın olduğunu gösterir. Cemâl ise, nefsin terbiye edilmiş, olgun olduğunu gösterir. “Allahü teâlâ cemildir. Cemâl sahiplerini sever” hadis-i şerifi, Cemâl sâhibi olmayı methetmektedir. Cemâl için yapılan bir şey, ziynete de sebep olursa, zarar vermez. Cemâl için, temiz, güzel giyinmek mubahtır. Kibir için giyinmek ise, haramdır. Böyle giyinince, halinde, başkalarına karşı davranışında bir değişiklik olması, kibir alâmeti olur). Görülüyor ki Cemâl, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakaret etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları izale etmektir. Ziynet, başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük sağlayacak, öğünecek şeyleri yapmaktır. Cemâl için, bulunduğu yerde adet olan şeylerden, haram olmayan en iyilerini kullanmalıdır.

Tavsiye Yazı –> Kibirli olmak

Tavsiye Yazı –> Setri avret nedir? Avret mahalleri nerelerdir?

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler