Zina Etmek Haram mıdır?

Sual: İslam dininin zina hakkındaki hükümleri nelerdir? Cevap: Kurân-ı Kerîm, zinayı kesin olarak haram kıldığı gibi, zinaya sebep olacak her şeyi de yasaklamıştır. Mesela, şehvet ile yabancı kadınlara bakmayı ve kadınların da yabancı erkeklere bakmalarını haram kılmıştır. Ayrıca, yabancı bir kadınla halveti yani yalnız başına kapalı bir yerde beraber kalmayı, yabancı kadınların seslerini dinlemeyi ve…

Bir Genç Kızın Giyinişi Nasıl Olmalı?

Sual: Bir genç kızın giyinişi nasıl olmalı? Cevap: Genç kız, fazla göze çarpmayacak tarzda temiz ve ciddi bir kıyafette görünmelidir. Kendini beğendirmek için, fazla süslenmek, ahlak hakkında şüphe uyandırır. Erkeklere kendini beğendirmek için, kızın bazı uzuvlarını, göğsünü veya bacaklarını teşhir etmesi, düşük bir ahlakın belirtisidir. Kendisinin ve ailesinin şeref ve haysiyetini düşünen bir kızın, ciddi…

İffetli Olmak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Sual: İffetli müslüman nelere dikkat etmeli? Cevap: Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine karşı cazib kılmıştır. Aynı zamanda, bu kuvvetli duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tabi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde, en zor imtihan iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan, dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların kemâli (yani…

Peygamber Zamanında Kadınlar Örtünmez miydi?

Sual: Bazı modernist yazarlar peygamber efendimiz zamanında bazı müslüman hanımların örtülü olmadıklarını ve erkeklerin yanlarına sıklıkla geldiklerini iddia ediyorlar. Meselenin aslı nedir? Cevap: Hicâb yanî tesettür, örtünme âyeti gelmeden evvel, kadınlar örtünmezler, Resûlullaha gelip, bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resûlullah birinin evine gitse, kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifâde ederlerdi. (Beydâvî)de ve (Buhârî)nin tefsîr bâbında bildirildiği gibi, hicretten…

Pahalı Elbise Giymek Caiz mi?

Sual: Pahalı elbise giyinmek caiz midir? Müslüman erkeğin giyimi nasıl olmalıdır? Bu meselede ölçümüz nasıl olmalıdır? Cevap: Dürrü’l-muhtar’ın ve bunun Tahtavi ve İbni Âbidin haşiyelerinin son ciltleri sonunda diyor ki (Tecemmül etmek, yani en güzel elbise giymek müstehaptır. Helal şeylerle ziynetlenmek mubahtır. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 400 altın kıymetinde cübbe giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi.…

Kadın Yanında Mahremi Olmadan Sefere Çıkabilir Mi?

Sual: Kadınlar yanında mahremleri (kocası, babası, oğlu, kardeşi vs.) olmadan sefere çıkabilir mi? Cevap: Hadika, 2. cilt 591. sayfada diyor ki (Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Allahü teâlâya ve ahiret gününe inanan kadının 3 günlük yola, zevci veya zi-rahm-i mahreminden biri ile gitmesi helal olur” buyurdu. Ya Resûlallah! Zevcem hacca gidiyor. Ben cihâtâ gidiyorum. Yanında…

Örtünmek Farz Mıdır?

Sual: İslam dininde kadınların örtünmeleri farz mıdır? Vücudunun hangi kısımlarını örtmelidir? Fıkıh kitaplarında bu mevzuda ne yazıyor? Cevap: Halebi-i Kebir kitabında diyor ki “Hür kadının avuç içinden ve yüzünden ve ayaklarından başka bütün vücudu avrettir. Çünkü, Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, ‘Kadın avrettir. Açık olarak çıkarsa, şeytan gözlerini çok açarak ona bakar’ buyurdu. Ayaklarına avret…

Elbise Giymenin Sünnet ve Edepleri

Hadîs-i şerîf kitablarında Resûlullahın (sallâllahü aleyhi ve sellem) en çok sevdiği kamîs = entari idi. Çünki başka şeye ihtiyaç duyulmadan bütün vücûdünü örterdi. Karnisinin yenleri, kolları bileklere kadardı. Bâzen entarisinin kolları parmak uçlarına, etekleri ayak topuklarına kadar uzun olurdu. Ancak kol ve etekleri kısa tutmak sünnettir. Emîrül mü’minîn Alî (radıyallahü anh) 3 dirheme bir kamîs…

Çocuğun Avret Yerine Bakmak Caiz Mi?

Sual: Çocuğun avret yerine bakmak câiz midir? Cevap: Küçük çocuğun avret yerine bakmak câizdir. Resulullah aleyhisselâmın huzurunda, torunları Hasan ile Hüseyn’in küçükken önü açık bulunduğu rivayet olunur. Bunun sınırı ise konuşacak çağa gelmektir ki umumiyetle 4 yaş olarak takdir edilmiştir. (Berika, Âfâtü’l-Ayn) İbni Âbidin hazretleri, “Pek küçük oğlan ve kız çocuğun avret yeri yoktur. Binaenaleyh…

Hadım Olunmuş Kişiler, Erkek Hükmünde Midir?

Sual: Hadım ağaları veya hadım olunmuş (erkeklik vasfı kalmamış) erkekler dinen kadınlar için erkek hükmünde midir? Cevap: Kur’an-ı kerimde mümin kadınların, tâbiîn denilen ve erkekliği kalmamış hizmetçiler ile kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan örtünmemesine ruhsat verilmektedir (Nur Suresi: 31). Erkekliği kalmamış hizmetçi için, hareketleri kadınsı kişileri veya erkeklik uzvu bulunmayanları yahud faal olmayan ihtiyarları…