Sual: Kadınlar yanında mahremleri (kocası, babası, oğlu, kardeşi vs.) olmadan sefere çıkabilir mi?

Cevap: Hadika, 2. cilt 591. sayfada diyor ki (Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Allahü teâlâya ve ahiret gününe inanan kadının 3 günlük yola, zevci veya zi-rahm-i mahreminden biri ile gitmesi helal olur” buyurdu. Ya Resûlallah! Zevcem hacca gidiyor. Ben cihâtâ gidiyorum. Yanında bulunamayacağım denildi. Buna, “Cihadı bırak. Zevcen ile birlikte hac yap!” buyurdu. Bu hadis-i şerife göre, zevcesini hacca götürmek için, başka mahremi bulunmaz ise, zevcin cihatdan geri dönmesi lâzımdır. Çünkü, zevceyi haramdan korumak farz-ı ayndır. Kadının, mahremsiz sefere çıkması câiz olmadığı gibi, yabancı erkeklerin ve mahremleri ile giden kadınların da, bir kadını sefere götürmeleri câiz değildir. Kadının hacca gitmesi için de, yanında mahremi veya zevci bulunması lâzımdır. Kız kardeşinin zevci, yani enişte ve teyzenin zevci, kadının mahremi değildir. [Bunların mahrem olmadıkları (Nimet-i İslam)ın hac kısmında ve (Ali efendi fetvası)nda yazılıdır.] Mahremin emin ve akıl ve baliğ olması lâzımdır. Müslüman da, zimmi de olabilir. Mecusi olamaz. Müslüman bir kadın, mecusi olan mahremi ile ve emin olmayan mahremi ile ve baliğ olmamış akıllı çocuk mahremi ile sefere çıkamaz. [Böyle çocuğun bulunması, halvete mâni olamaz.] Baliğa olmamış, gösterişli kız da, kadın gibidir. Yani mahremsiz sefere çıkamaz. Hanefi mezhebinde, kadının mahremsiz sefere çıkması, söz birliği ile haramdır. Şâfiî mezhebinde, kadının mahremi olmadan, emin kadınlarla birlikte, yalnız hacca gitmesi câizdir). Hanefi kadın, Şâfiîyi taklit ederek, böyle hacca gidemez. Çünkü, mezhep takliti, ancak emrolunan bir iş yapılırken, meşakkat, sıkıntı olduğu zaman, bu sıkıntıdan kurtulmak içindir. Mahrem bir erkeği bulunmayan kadının hacca gitmesi emrolunmadı ki Şâfiîyi taklit etmek lazım olsun. Yani, mahremi olmayan kadına hacca gitmek farz olmaz.

Tavsiye Yazı –> Bir İhtiyar Müslümanın Kızına Nasihati

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler