Sual: Bir genç kızın giyinişi nasıl olmalı?

Cevap: Genç kız, fazla göze çarpmayacak tarzda temiz ve ciddi bir kıyafette görünmelidir.

Kendini beğendirmek için, fazla süslenmek, ahlak hakkında şüphe uyandırır.

Erkeklere kendini beğendirmek için, kızın bazı uzuvlarını, göğsünü veya bacaklarını teşhir etmesi, düşük bir ahlakın belirtisidir.

Kendisinin ve ailesinin şeref ve haysiyetini düşünen bir kızın, ciddi giyinmesi şarttır. Bir kızın göğsünü mümkün mertebe belirsiz bir hâlde gösterecek tarzda giyinmesi, elbisesinin ve etekliğinin pileli olması, onun bir ciddi ev kızı olduğuna delil sayılır. Müslüman kızı nasıl giyinmelidir?

[Tavsiye Yazı –> Setri avret nedir? ]

Sual: Topluluk içinde, yolda, bir kızın hareket tarzı (davranışı) nasıl olmalı?:

Cevap: Yapmacıksız olarak mütevazi, iddiasız ve terbiyeli bir tavır, genç kıza en yakışan bir davranıştır.

Bir genç kızın etrafındaki insanları hiçe sayan saygısız ve küstah davranışları terbiyesizlik alâmetidir. İyi ahlaklı ve normal bir kız, bir erkeğe dikkatle ve alaka ile bakmaz. Mecburiyet yoksa ve mümkün ise, bakmamak en salim bir harekettir. Bunu da, suni olarak değil, tabiî olarak yapmalıdır.

Bir kızın genç bir erkeğin yüzüne pervasızca bakması, küstah ve mütecaviz erkeklere, bu tip kızlara musallat olmak için, cesaret verir.

Kızın, bir erkeğe ümit verecek tarzda davranışı, o kıza felaket getirebilir. İnsanların, yüzlerindeki değişiklik kadar huy ve ahlakları da değişiktir. Güzel ve iyi yüzlü insan, mutlaka iyi ahlaklı insan demek değildir.

Alaka toplamak ister gibi, değişik bir edâ ve hoppa bir tavır ile yürümek iyi bir intiba bırakmaz. Böyleleri, alay mevzuu ve gülünç olur.

Bir kızın giyinişi, yürüyüşü ve hareket tarzları, onun dini inanışı, ahlakı ve karakteri hakkında, bir fikir verebilir.

Kaynak: Bir İhtiyar Müslümanın Kızına Nasihati

 

Tavsiye Yazı –> Çocuğumuzu nasıl yetiştirmeliyiz?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler